Pressmeddelande -

Motstridiga intressen mellan aktieägare och ledningen gör att företag överträder regleringar – trots att de fokuserar på CSR

Vem utgör det största hotet mot intressegrupper: starka ägare eller välförskansade chefer? Följer vänligt sinnade och fientligt sinnade bolag ägarnas intressen? I sin avhandling från Handelshögskolan i Stockholm visar Reimo Juks hur motstridiga intressen mellan aktieägare och ledningen är relaterade till företagets CSR aktiviteter och olika typer av överträdelser av lagar och regleringar.

- Vi lever i en värld där fler och fler företag hävdar att de är socialt ansvarstagande. Enligt deras årsredovisningar har stora företag aldrig tidigare varit bättre medborgare: de hävdar att de följer best practice på områden från mångfald bland sina anställda till mänskliga rättigheter och miljö. Men om alla dessa företag verkligen tog socialt ansvar fullt ut, varför finns det då så många överträdelser av regleringar relativt intressegrupper, frågar sig Reimo Juks, doktor vid Handelshögskolan i Stockholm.

I avhandlingen visas att en del av de företag, som arbetar med CSR de facto bryter mot flera olika regleringar relativt intressegrupper. Och det är inte aktieägarnas starka påtryckningar på ägarna utan snarare frånvaron av påtryckningar som ger upphov till detta.

- Företag med starka ägare är inte nödvändigtvis de som ligger i framkant när det gäller CSR aktiviteter, men de följer rådande regleringar avseende givna intressegrupper. Ironiskt nog, är det företag med svaga ägare och svårigheter att möta regleringar, som tenderar att framhäva sitt sociala ansvartagande mest, säger Reimo Juks.

Dessa och andra slutsatser från studien leder fram till slutsatsen att välförskansade chefer snarare än starka ägare representerar ett legitimt hot mot icke-monetära intressegrupper.

- Maximering av aktieägarvärde tenderar skapa en fin balans mellan ägarnas intressen och andra icke-monetära intressegrupper, säger Reimo Juks.

För ytterligare information kontakta:

Reimo Juks, doktor, Handelshögskolan i Stockholm
Telefon +46-73 723 44 29
Email: reimo.juks@hhs.se

Carina Aspenberg, Kommunikationsdirektör, Handelshögskolan i Stockholm
Telefon 070 396 90 14
Email: carina.aspenberg@hhs.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • avhandling
  • forskning
  • csr
  • governance
  • business
  • ägare
  • ägaransvar

Handelshögskolan i Stockholm (the Stockholm School of Economics, SSE) är den mest framstående handelshögskolan i norra Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger för ledande befattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Handelshögskolan har en stark internationell position och erbjuder ett antal utbildningsprogram, som återkommande rankas bland topp tio i Europa. Handelshögskolan samarbetar med multinationella organisationer och ledande lärosäten världen över, vilket skapar en global lärandemiljö och möjligheten för våra studenter att delta i utbytesprogram vid något av de många partneruniversiteten. Handelshögskolan bedriver världsledande forskning inom områden som nationalekonomi, finansiell ekonomi, företagsekonomi och marknadsföring. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass.

 

The Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kontakter

Ylva Mossing

Presskontakt Content and Media Relations Manager 0730972616