Pressmeddelande -

Nytt nationellt centrum för finansmarknadsforskning skapas vid Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm och Institutet för finansforskning (SIFR) skapar ett nationellt centrum för finansmarknadsforskning. Centrumet finansieras av VINNOVA med 15 miljoner kronor per år i 10 år. Detta är det enskilt största anslaget Handelshögskolan i Stockholm och svensk finansforskning någonsin har fått.

- Vi är otroligt glada över detta stöd. Det är ett erkännande av den starka forskningsgrupp Handelshögskolan i Stockholm och SIFR har byggt upp i finansiell ekonomi och ger oss ett fantastiskt tillfälle att utvecklas till en av de starkaste forskarmiljöerna i Europa.  Dessutom kan vi skapa en nationell samlingsplats för finansforskning, som stärker forskningen även på andra svenska finansforskningsinstitutioner, säger Per Strömberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm och Director för SIFR.

VINNOVA fick förra året regeringens uppdrag att skapa ett program för forskning om finansiella marknader och har nu beslutat att inrikta programmet på att finansiera tre forskningscentrum. Målsättningen är att skapa forskningsmiljöer med hög internationell akademisk nivå i samverkan med näringsliv och offentlig sektor.

Som en avgörande del i detta har VINNOVA utsett Nationellt Centrum för Finansforskning, som drivs av Handelshögskolan i Stockholm och forskningsinstitutet SIFR, till nytt nationellt centrum för finansmarknadsforskning. Centrumet kommer att finansieras av VINNOVA med 15 miljoner kronor per år i 10 år.

- Detta är det i särklass största anslag som en enskild forskargrupp vid Handelshögskolan har erhållit. Det är extra roligt eftersom konkurrensen var hård och den internationella bedömningskommittén så tydligt lovordade våra forskare och deras starka renommé, säger Lars Bergman, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Utöver VINNOVAS anslag kommer Handelshögskolan att satsa ytterligare 15 miljoner varje år och berörda finansmarknadsaktörer 15 miljoner per år. Totalt innebär detta en satsning om 450 miljoner kronor på det nationella centrumet under en 10årsperiod.

- Vår ambition är att hela den svenska finansmarknadsforskningen stärks genom satsningen. Det här är en historiskt stor svensk satsning inom ett samhällsvetenskapligt område. Finansmarknader har blivit mer komplexa och får allt större betydelse för ekonomier, politiska beslutsfattare och medborgare. Väl fungerande finansmarknader är en förutsättning för Sveriges framtida konkurrenskraft och skapande av innovationer, säger Peter Svensson, programansvarig på VINNOVA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Bergman, Rektor
Tel: 08-736 90 00
E-post: lars.bergman@hhs.se

Per Strömberg, Director SIFR
Tel. 08-728 51 28
per.stromberg@sifr.org

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • lars bergman
  • per strömberg
  • finansmarknad

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är den mest framstående handelshögskolan i norra Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger för ledande befattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder ett antal utbildningsprogram, som återkommande rankas bland topp tio i Europa. Handelshögskolan erbjuder kandidat-, master- och MBA-program, liksom doktorandutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som nationalekonomi, finansiell ekonomi, redovisning, ledarskap och marknadsföring. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).   

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kontakter

Ylva Mossing

Presskontakt Content and Media Relations Manager 0730972616