Pressmeddelande -

Sociala sammanhanget viktigast för engagemang i folkrörelser

Torbjörn Einarsson, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, har i en ny avhandling undersökt medlemskap och styrning i folkrörelseorganisationer. Studien visar på flera intressanta samband som ibland går emot den gängse uppfattningen om engagemang i föreningar.

Studien visar att den viktigaste av många faktorer som påverkar individens deltagande är det sociala sammanhanget. − Organisationer där medlemmar regelbundet träffar varandra har fler deltagare på årsmöten och fler som är villiga att ställa upp som förtroendevalda, säger Torbjörn Einarsson. Inom debatten anklagas ofta de yngre för att vara ovilliga att ta på sig ansvar.

− Enligt min undersökning tycks det dock tvärt om vara de yngre medlemmarna som säger sig vara mest villiga att ta på sig styrelseuppdrag. Problemet är kanske snarare att de aldrig har fått frågan.

Torbjörn Einarsson har gjort en systematisk genomgång av styrsystemen i de åtta stora folkrörelseorganisationerna Fotbollförbundet, Hyresgästföreningen, IOGT-NTO, Lärarförbundet, Missionskyrkan, Röda Korset, Socialdemokraterna och Synskadades Riksförbund. Samtidigt har medlemmarna i samma organisationer fått ge sin syn på medlemskapet och sitt eget deltagande i organisationernas styrsystem.

Ett annat intressant resultat är att de allra flesta medlemmar värderar lokalföreningen högst trots att man ofta hör diskussioner om att vi går mot ett civilsamhälle präglat av så kallade postgiromedlemmar.

För ytterligare information, kontakta:

Torbjörn Einarsson, torbjorn.einarsson@hhs.se, mobil: 0739-14 03 84

Läs sammanfattning och beställ avhandlingen i bokform här: ”Membership and Organizational Governance” 

 

Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid

Kategorier

  • avhandling
  • forskning
  • handelshögskolan i stockholm

Regioner

  • Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass, och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).


Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kontakter

Ylva Mossing

Presskontakt Content and Media Relations Manager 0730972616