Pressmeddelande -

SSE CSR Award 2010

Finalen i SSE CSR Award är nu avgjord. Marina Dirks och Peter Manuel Ludwig-Dehm mottog priset efter att ha bidragit med den bästa lösningen på hur konsumentvaruföretag kan möta utmaningar kring hållbar utveckling och hur de kan skapa lönsamhet samt värde för människor och miljö.

 I priset ingår en resa till Unilevers teodlingar i Kenya som är certifierade av Rainforest Alliance. Priset inkluderar även ett ambassadörskap med syfte att öka kunskapen om och intresset för CSR bland studenterna på Handelshögskolan.

 – Först och främst är vi mycket hedrade över att ha blivit tilldelade SSE CSR Award 2010. Det var en fantastisk möjlighet för oss att fördjupa oss i ämnet och tillämpa det vi lärt oss på Handelshögskolan på en aktuell och spännande problemställning, säger Peter Manuel Ludwig-Dehm.

 – Det har också varit otroligt lärorikt att få diskutera CSR med forskare och representanter från näringslivet. Jag ser verkligen fram emot att resa till Kenya för att lära mig mer om hur Unilever arbetar med dessa frågor i praktiken, säger Marina Dirks.

 SSE CSR Award arrangeras inom ramen för Handelshögskolans Partnerprogram och äger rum för första gången i år. Ett av Handelshögskolans Partnerföretag, Unilever, sponsrade årets tävling och styrelseordförande Henri de Sauvage satt med i juryn som bedömde bidragen. Han förklarar sitt engagemang för frågan som en del av Unilevers långsiktiga arbete med CSR.

  – Unilever har i över 15 år arbetat med CSR och har nyligen även lanserat en ny vision för företaget. Ambitionen är att halvera vår miljöpåverkan under de närmsta tio åren samtidigt som vi vill få fler konsumenter att använda våra produkter och varumärken. CSR har blivit en viktig del av denna vision men vi inser även att vi måste bredda initiativet och inkludera hela värdekedjan och hela branschen för att snabbt kunna sätta in resurser där de har störst effekt. Genom att sponsra SSE CSR Award kopplas näringsliv och akademi samman med ambitionen att vidareutveckla CSR-området ur ett affärs- och värdeskapande perspektiv. Genom detta hoppas vi även kunna skapa en plattform för nya gemensamma initiativ från hela branschen, säger Henri de Sauvage.

 Handelshögskolan bedriver ledande forskning inom CSR och SSE CSR Award är ytterligare ett sätt att stärka det samarbete mellan akademi och näringsliv som bedrivs inom ramen för Handelshögskolans Partnerprogram.

 – Genom Partnerprogrammet har Handelshögskolan en unik kontakt och dialog med näringslivet, det visar sig inte minst i projekt som SSE CSR Award. Det är ett utmärkt exempel på betydelsen av att skapa tillfällen där forskare, näringslivsrepresentanter och studenter kan mötas, säger rektor Lars Bergman.

 

För ytterligare information, kontakta:

 Joana Padoan, Acting Executive Director Corporate and Donor Relations
Handelshögskolan i Stockholm
Telefon: +46-8-736 90 70
E-post: joana.padoan@hhs.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • sse csr award
  • unilever
  • csr

Handelshögskolan i Stockholm (the Stockholm School of Economics, SSE) är den mest framstående handelshögskolan i norra Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger för ledande befattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Handelshögskolan har en stark internationell position och erbjuder ett antal utbildningsprogram, som återkommande rankas bland topp tio i Europa. Handelshögskolan samarbetar med multinationella organisationer och ledande lärosäten världen över, vilket skapar en global lärandemiljö och möjligheten för våra studenter att delta i utbytesprogram vid något av de många partneruniversiteten. Handelshögskolan bedriver världsledande forskning inom områden som nationalekonomi, finansiell ekonomi, företagsekonomi och marknadsföring. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass.

 

The Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kontakter

Ylva Mossing

Presskontakt Content and Media Relations Manager 0730972616