Pressmeddelande -

Svenska bolag borde kommunicera mer kreativt

I en ny avhandling från Handelshögskolan i Stockholm presenterar Erik Modig färsk forskning om hur kreativitet kan göra reklam mer effektiv. Forskningen visar bland annat vilka faktorer det är som leder fram till kreativ reklam samt vilka olika effekter den ger.

− Mycket reklam misslyckas med att nå fram till kunderna. Vanligtvis beror det på att den antingen inte sticker ut från bruset och fångar kundernas uppmärksamhet, eller att budskapet helt enkelt saknar relevans och således ignoreras på grund av ointresse, säger Erik Modig, som disputerar i ekonomi med inriktning mot konsumentmarknadsföring.

Avhandlingen visar dock att det finns vägar att nå sina kunder genom reklam. Kreativitet, som definieras genom förmågan att skapa något som både är nytt och relevant för målgruppen, har visat sig påverka effektiviteten.

− Ett flertal studier, bland annat min egen forskning, har visat att kreativ reklam är mer effektiv än icke-kreativ reklam. Studier har mätt att kreativitet kan leda till uppemot elva gånger så effektiv reklam när det handlar om att påverka effekten på marknadsandelen för varje investerad reklamkrona.

Avhandlingen visar på såväl olika effekter av kreativ reklam som vilka faktorer det är som leder fram till kreativ reklam. Genom att jämföra olika bedömning av kreativitet visar Erik Modig att konsumenter och anställda inom reklamindustrin oftast har olika uppfattningar om vad det är i en reklam som gör den kreativ. Företag och reklammakare bör väga in dessa olika perspektiv för att förbättra sin reklam.

− Företag utgår alltför ofta från sitt eget perspektiv när de definierar varför de kommunicerar. De blir som självupptagna middagsgäster som bara pratar om sig själva. Företag skulle tjäna på att fokusera på vad som faktiskt är intressant och relevant för deras kunder. Varje företag måste erbjuda kunderna något i utbyte mot kundens uppmärksamhet. Kreativitet kan vara en sak.

Erik ser dock positivt på utvecklingen för reklambranschen och poängterar möjligheterna för företag att faktiskt nå ut till sina kunder.

− Med så mycket dålig kommunikation som florerar på marknaden finns det både utrymme och uppmärksamhet att vinna för den som vågar kommunicera på ett kreativt och samtidigt relevant sätt. Det finns en stor potential för många svenska bolag att förbättra sin kommunikation och således sin påverkan på och relation till kunderna. Ökad förståelse och användning av reklamkreativitet kan vara en väg till ökad försäljning.

För ytterligare information, kontakta:

Erik Modig, erik.modig@hhs.se, 0702-78 55 89

 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • avhandling
  • handelshögskolan i stockholm
  • forskning

Regioner

  • Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass, och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).


Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kontakter

Ylva Mossing

Presskontakt Content and Media Relations Manager 0730972616