Pressmeddelande -

Varannan kvinna upplever att män och kvinnor har olika möjligheter att avancera

En ny undersökning, som genomförts av Handelshögskolan i Stockholm, visar på stora olikheter mellan kvinnors och mäns upplevelser av hur det står till med jämställdheten i Sveriges näringsliv. Kvinnor upplever stora brister i jämställdheten och har ofta upplevt flera hinder i sin egen karriär relaterade till sitt kön, medan männen ofta inte ser att det finns en jämställdhetsproblematik alls.

Undersökningen har genomförts bland före detta studenter från Handelshögskolan. På frågan om kvinnor och män har lika förutsättningar att avancera i det bolag där de är verksamma anser hela 50 procent av kvinnorna att förutsättningarna definitivt skiljer sig åt. Samtidigt anser mer än 60 procent av männen att skillnaderna i jämställdhet är tämligen små. De som är högre chefer, eller sitter i styrelsen upplever mindre skillnader i förutsättningar än andra. Störst skillnader upplevs inom IT/Telecom och inom akademin samt inom marknadsföring och handel och övrig serviceindustri överlag.

- Vi arbetar aktivt för att förbättra jämställdheten på högskolan och genom en mer jämställd studentpopulation vill vi i förlängningen bidra till ökad jämställdhet även i näringslivet. Vi genomförde denna undersökning för att lära oss mer om hur våra fd studenter upplever sitt arbetsliv, berättar Carina Aspenberg, Kommunikationsdirektör vid Handelshögskolan i Stockholm och ansvarig för högskolans alumnverksamhet.

Över 50 procent av kvinnorna uppger att de själva upplevt måttliga eller stora problem i arbetslivet, relaterade till sitt kön. Motsvarande siffra för männen är 11 procent. Hela 34 procent av männen väljer att inte ens besvara frågan.

- Det är tydligt att många män inte ser att det finns en jämställdhetsproblematik eller hur den ser ut. Hur ska de då kunna arbeta för en förändring? säger Richard Wahlund, Professor vid institutionen för Marknadsföring och Strategi vid Handelshögskolan i Stockholm

Det problem kvinnor främst upplever är att de är exkluderade från viktiga nätverk (34 procent), att deras löneutveckling är sämre (35 procent), att de inte lyssnas på i samma utsträckning (41 procent), samt att de missar karriärmöjligheter (28 procent).

Hela 85 procent av kvinnorna är i någon utsträckning positiva till kvotering och 68 procent till olika typer av incitament och stödåtgärder, för att förbättra jämställdheten. Motsvarande siffror för männen är 25 procent resp. 52 procent. Samtidigt tror 53 procent av männen (jämfört med 30 procent av kvinnorna) att jämställdhetsproblematiken kommer att lösa sig självt.

Om undersökningen: en enkät mailades ut i april 2010 till samtliga alumner (fd studenter) i Handelshögskolan i Stockholms register. Totalt 1620 alumner valde att besvara enkäten. Resultaten har analyserats av Professor Richard Wahlund vid Handelshögskolan i Stockholm.

För ytterligare information:

Richard Wahlund, Professor vid institutionen för Marknadsföring och Strategi vid Handelshögskolan i Stockholm, richard.wahlund@hhs.se, +46 70 653 56 87

Carina Aspenberg, Kommunikationsdirektör vid Handelshögskolan i Stockholm, carina.aspenberg@hhs.se, +46 703 969 014

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • jämlikhet
  • jämställdhet
  • stockholm school of economics
  • handelshögskolan i stockholm
  • carina aspenberg
  • richard wahlund

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är den mest framstående handelshögskolan i norra Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger för ledande befattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder ett antal utbildningsprogram, som återkommande rankas bland topp tio i Europa. Handelshögskolan erbjuder kandidat-, master- och MBA-program, liksom doktorandutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som nationalekonomi, finansiell ekonomi, redovisning och finansiering, ledarskap och marknadsföring. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).   

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kontakter

Ylva Mossing

Presskontakt Content and Media Relations Manager 0730972616