Pressmeddelande -

VARFÖR SKÄNKER VI PENGAR TILL VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL?

Snart är det jul - och högsäsong för landets insamlingsorganisationer. Vid katastrofer och i juletid ger vi mest pengar till välgörenhet. I Sverige skänks närmare fem miljarder kronor per år till ideella organisationer. Men varför skänker människor bort sina pengar till välgörenhet? Detta är grundfrågan i nationalekonomen Anna Bremans nya skrift, Forskning om filantropi.

Den svenska ideella sektorn växer och förändras. När det gäller ideella organisationer som aktivt samlar in medel från allmänheten, så kallade insamlingsorganisationer, har ett fåtal stora organisationer länge dominerat i Sverige. Röda korset, Rädda Barnen, Cancerfonden, Diakonia och Läkare Utan Gränser tillhör de största organisationerna. De får nu allt mer konkurrens från nya, mindre aktörer och från större, internationella organisationer som försöker etablera sig på den svenska marknaden. På 15 år har antalet insamlingsorganisationer i Sverige trefaldigats. Om Sverige skulle införa avdragsrätt på donationer skulle konkurrensen öka ytterligare. Ökad kunskap om vad som motiverar givande och vad som påverkar vad man väljer att ge till är därför angelägen för en allt större del av den ideella sektorn.

Utifrån nationalekonomiska studier och experiment genomförda i samarbete med svenska insamlingsorganisationer visar fil. dr. Anna Breman att givandet är ett resultat både av altruistiskt beteende och av att människor mår bra av att dela med sig, så kallat warm glow. Breman diskuterar vidare hur olika faktorer - såsom skatteavdrag för donationer, paternalism (det vill säga att man vill påverka hur pengarna används) och rädsla för korruption - påverkar människors vilja att skänka pengar.

Breman är filosofie doktor. Hon disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm och är nu verksam som forskare och lärare vid The University of Arizona, i USA. Hennes forskning fokuserar på ekonomisk psykologi och filantropi.

Skriften finns att beställa via efi.publications@hhs.se. Den kommer också bland annat att delas ut på konferensen Ideellt forum, den 19 november, som arrangeras av Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Swedbank.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Breman
Tel: +1 520 621 3165
E-post: breman@email.arizona.edu

Forskning i Fickformat är en vetenskaplig skriftserie i samarbete mellan EFI vid Handelshögskolan i Stockholm och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Syftet med skriftserien är att sprida aktuell forskning om ekonomi och samhälle. Författarna är huvudsakligen nydisputerade forskare verksamma vid Handelshögskolan i Stockholm. Alla skrifter i serien går att beställa via efi.publications@hhs.se. För mer information om serien, vänligen kontakta Ilinca Benson, tel: 0709-669453, e-post: ilinca.benson@hhs.se.

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett Executive Format MBA-program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer.

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att både undervisning och forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan är känd för.

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kontakter

Ylva Mossing

Presskontakt Content and Media Relations Manager 0730972616