Gå direkt till innehåll
Fortsatt högkonjunktur i Skaraborg

Pressmeddelande -

Fortsatt högkonjunktur i Skaraborg

Västsverige visar upp en fortsatt stark konjunktur med låga nivåer av varsel och en fortsatt hög konsumtion. Jämfört med för ett par månader sedan ser vi dock att Skaraborgsföretagens förväntningar på den närmaste framtiden är något mer osäkra.

- De flesta indikatorer går fortsatt bra även om vi ser en viss dämpning på indikatorerna och företagens förväntningar på framtiden, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Antalet varsel och konkurser ökade något i januari jämfört med föregående mätning. Konsumtionen ligger kvar på en hög nivå, men är något svagare än föregående månad och i relation till samma månad föregående år. Västsverige redovisar som helhet fortsatt god tillväxt och rekordhög sysselsättning.

- Ett tecken på att konjunkturen fortsätter att vara stark är att AB Volvo och Volvo Cars levererat oerhört starka kvartalsrapporter. Att Sveriges två största bolag finns i vår region visar på regionens styrka som Sveriges ledande exportregion, fortsätter Johan Trouvé

Handelskammarens företagspanel i Skaraborg är fortsatt optimistiska, både på kort och lång sikt. Men företagens förväntningar på framtiden är nu mer osäkra än läget var för ett par månader sedan.

- Det beror troligtvis på att konjunkturen har varit exceptionellt stark under lång tid och att företagen nu är osäkra på om vi ser en fortsatt uppgång eller om den planar ut något. Jag vill dock betona att vi har ett fortsatt mycket starkt konjunkturläge, säger Bjarne Pettersson regionchef i Skaraborg.

Vi kan alltså vänta oss en fortsatt stark konjunktur även om företagen nu känner av att det eventuellt inte fortsätter att takta uppåt.

- Det gör det än viktigare att fortsätta arbetet med att företagen i Skaraborg ska kunna hitta rätt kompetens, för att säkra att högkonjunkturen håller i sig, avslutar Bjarne Pettersson.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2800 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare.

Presskontakt

Bjarne Pettersson

Bjarne Pettersson

Regionchef Skaraborg och Fyrbodal 0708-48 58 16

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 3 000 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!