Gå direkt till innehåll
Fortsatt stark konjunktur i väst men lätta moln vid horisonten

Pressmeddelande -

Fortsatt stark konjunktur i väst men lätta moln vid horisonten

Den västsvenska konjunkturen visar fortsatt fina siffror men företagspanelen förutspår en mjuk inbromsning.

- Indikatorerna sjunker något men från en hög nivå. Vi kan ha nått en fas där konjunkturen är fortsatt god men tillväxttakten något lägre än de senaste åren, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Nybilsförsäljningen brukar ta ett rejält skutt i december för att sedan falla tillbaka i januari. I år uteblev skuttet och försäljningen minskade från föregående månad. För helåret 2018 blev dock bilförsäljningen i Västsverige mycket bra om än inte i nivå med 2017. Även containervolymerna i Göteborgs hamn minskade något i december.

- Jag är mer oroad över att en ny hamnkonflikt är under uppsegling, än av att volymerna sjunker en enskild månad, säger Johan Trouvé.

- Efter mer än ett år av lugn och ro där förtroendet för Göteborgs hamn återigen byggts upp med stigande volymer som följd, så viftar Hamnarbetarförbundet återigen med stridsyxan. Stridsåtgärderna riktas denna gång inte enbart mot Göteborgs hamn men det är mycket olyckligt för exportlandet Sverige att vi inte kan få ro i våra hamnar, säger Johan Trouvé.

Konjunkturtopp

Handelskammarens företagspanel visar allt tydligare att de västsvenska företagen på längre sikt förväntar sig att konjunkturen mattas av något. Politiska händelser i vår omvärld bidrar till detta.

- Risken för en hård Brexit har ökat i och med det brittiska parlamentets nej till det framförhandlade avtalet. Det som länge betraktades som ett mycket osannolikt skräckscenario kan inte längre uteslutas. Utfallet kommer att påverka många företag i Västsverige direkt eller indirekt, säger Johan Trouvé.

I Sverige har Riksbanken för första gången sedan sommaren 2011 höjt reporäntan. Historiskt har det varit ett tecken på att vi går mot en starkare konjunktur.

- Men gamla sanningar gäller inte nödvändigtvis längre, säger han. 

Även på hemmaplan har politiken gjort sig påmind.

- Sverige behöver regeras. Därför är det bra att perioden med en övergångsregering nu är över. I den fyrpartiöverenskommelse som träffats välkomnar vi inte minst beskedet att nya stambanor ska byggas, men finansieringsfrågan återstår att lösa och där kommer vi att ligga på för ett så snabbt beslut som möjligt, säger Johan Trouvé

Handelskammarens företagspanel kände vid svarstillfället inte till fyrpartiöverenskommelsen och därmed ej heller den nya regeringen.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2 900 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!


Så hanterar vi dina personuppgifter: Vi hanterar dina personuppgifter för att du som journalist eller intressent ska kunna få nyhetstips från oss. Dina personuppgifter lagras i vårt kundregister. Dina uppgifter säljs ej vidare till tredje part.

Önskar du utdrag av dina sparade uppgifter eller bli raderad, återkoppla till oss via gdpr@vastsvenskahandelskammaren.se » Läs vidare i vår integritetspolicy

Presskontakt

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 3 000 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!