Gå direkt till innehåll
Västsvenska handelskammarens vd Johan Trouvé
Västsvenska handelskammarens vd Johan Trouvé

Pressmeddelande -

Handelskammaren kommenterar slutrapport om nya stambanor och höghastighetståg

Nu har Trafikverket överlämnat en ny rapport om nya stambanor för höghastighetståg till regeringen. 
 –  Rapporten visar att det är möjligt att bygga nya stambanor med ett kostnadstak på 205 miljarder kronor men att besparingen sker till priset av förlorade pendlingsmöjligheter mellan de större städerna i Götaland, säger Västvenska handelskammarens vd Johan Trouvé.

Metoden för att hålla nere kostnaden är att stryka vissa stationslägen och att placera stationerna på åkerlappar utanför städerna. Utomlands har samma metod även visat sig vara effektiv för att hålla resenärerna borta från tåget.
 – Järnvägen måste bygga ihop stadskärnor, inte stadsnära åkerlappar säger Johan Trouvé.

Med externa stationslägen kortas restiden någon minut mer utöver de timmar man redan talar om mellan de tre storstäderna - men för resenärer som kliver av och/eller på vid de mellanliggande stationerna blir restiden i de flesta fall väsentligt längre då de kräver byten och anslutningsresor.

Stora tidsvinster

Nya stambanor har potential att markant korta restiderna inom Götaland. Med 25 minuter till nästa stadskärna blir det möjligt att pendla i stråket Göteborg - Borås - Jönköping - Linköping. Det innebär en rejäl tidsvinst mot idag då enbart Göteborg - Borås tar över en timme och tågresan Borås – Jönköping kräver ett byte. 
  – Götaland behöver en satsning på punktlighet och kapacitet då både Södra och Västra stambanan slagit i kapacitetstaket. Rätt utformat är nya stambanor en sådan satsning som skulle rita om kartan över Götalands arbetsmarknader. Idag tillhör inte ens Göteborg och Borås samma arbetsmarknad men på sikt kan stora delar av Götaland bli en gemensam sådan, vilket skulle gynna såväl näringsliv som invånare, säger Johan Trouvé.

Dumsnål lösning

En ökad kapacitet skulle även gynna godstrafiken. Trafikverket konstaterar i sin rapport att de billigaste alternativen inte löser flera av de problem som nya stambanor enligt Sverigeförhandlingens förslag faktiskt hanterar.
  – Det är viktigt att regeringen inte enbart fokuserar på investeringskostnaden och väljer en dumsnål lösning utan regionala nyttor och som dessutom kräver kompletterande investeringar för att hantera de olösta problemen, säger Johan Trouvé.


Ämnen

Taggar

Regioner


Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 3 000 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!


Så hanterar vi dina personuppgifter: Vi hanterar dina personuppgifter för att du som journalist eller intressent ska kunna få nyhetstips från oss. Dina personuppgifter lagras i vårt kundregister. Dina uppgifter säljs ej vidare till tredje part.

Önskar du utdrag av dina sparade uppgifter eller bli raderad, återkoppla till oss via gdpr@vastsvenskahandelskammaren.se » Läs vidare i vår integritetspolicy

Presskontakt

Relaterade nyheter