Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kraftig uppgång för de västsvenska börsbolagen

Kontaktpersoner:
Mårten Andersson, analytiker, 031-835926
Joachim Briggert, ansvarig strategisk affärsutveckling, 031-835937
Robert Odenjung, informationschef, 031-835911

En investering i västsvenska börsföretag har varit lönsam på både kort och lång sikt. Det visar en sammanställning från Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Det västsvenska börsindexet steg under 2010 med 60 procent, vilket kan jämföras med Stockholmsbörsens uppgång på 23 procent.

Till viss del förklaras uppgången av stigande börskurser för Volvo och SKF, som är de företag som väger tyngst i indexet. Men även många små och medelstora företag lyckades betydligt bättre än börsen som helhet.

- Allra bäst gick det för teknikföretaget Fingerprint Cards som steg med 171 procent, följt av fastighetsbolaget Balder och säkerhetskoncernen Gunnebo som noterade uppgångar på 135 respektive 94 procent, säger Mårten Andersson som är analytiker på Handelskammaren.

De västsvenska företagen har under 2000-talet utvecklats mer positivt än Stockholmsbörsen. Medan det västsvenska börsindexet har rusat med hela 211 procent, stannar Stockholmsbörsens värdetillväxt på mer måttliga 14 procent.

- Framgångarna för de västsvenska börsföretagen visar att vi är en region med ett diversifierat och dynamiskt näringsliv, säger Joachim Briggert som är ansvarig för strategisk affärsutveckling på Handelskammaren.

Handelskammaren förespråkar nu att det skapas en västsvensk aktiefond, som såväl privatpersoner som institutioner kan placera sina pengar i.

- För alla som tror på Västsveriges framtid borde det vara naturligt att investera i en västsvensk aktiefond, på samma sätt som det idag går att investera i fonder som är kopplade till någon bransch eller något land. Vi uppmuntrar därför banker, fondbolag och andra aktörer att ta initiativ till bildandet av en eller flera västsvenska aktiefonder, avslutar Joachim Briggert.

 

Mer information om Handelskammarens västsvenska börsindex och statistiskt material finns på www.handelskammaren.net/borsindex.

Ämnen

Regioner


Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation med 2600 medlemsföretag från Västra Götaland samt kommunerna Kungsbacka och Varberg. Handelskammaren är den samlande plattformen för det västsvenska näringslivet i kontakter med politiker och myndigheter, men är också en mötesplats för alla som vill göra affärer. Handelskammaren erbjuder nätverkstjänster, juridiska tjänster samt internationellt inriktade konsulttjänster och utbildningar.

Vi gör Västsverige starkare!

Kontakter

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 3 000 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!