Gå direkt till innehåll
Stapeldiagrammet illustrerar myndighetsfördelningen i Sverige, den längsta stapeln representerar Stockholm. 139 myndigheter finns i Stockholms arbetsmarknadsområde, Göteborg har snart fem.
Stapeldiagrammet illustrerar myndighetsfördelningen i Sverige, den längsta stapeln representerar Stockholm. 139 myndigheter finns i Stockholms arbetsmarknadsområde, Göteborg har snart fem.

Pressmeddelande -

Mer än varannan student tror att de måste lämna Göteborg

Hela åtta av tio statsvetare i Göteborg ser det som troligt att de tvingas arbeta i en annan del av landet efter examen. När det kommer till samhällsvetare, jurister och ekonomer tror över 60 procent att de behöver flytta.
  – Om Göteborgsregionen får fler myndigheter kan vi råda bot det som vi brukar kalla lämmeltåget till Stockholm, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

  – Fler myndigheter och statliga jobb ger bättre utsikter för studenterna som annars tvingas bryta upp sin tillvaro, men även för staden i stort som riskerar att förlora många talanger. En placering av en myndighet i Göteborgsregionen är ingen rättvisefråga, det handlar om att här finns kompetens som utvecklar myndigheter, fortsätter han.

Den begränsade arbetsmarknad som flera utbildade akademiker upplever riskerar också att spä på problemen i andra sektorer.
  – Det är sorgligt att en flytt upplevs som ett krav för ett framtida yrke inom flera utbildningar. Dessutom lever många i parförhållanden när flyttlasset går, en statsvetare som är sugen på en statlig tjänst kanske tar med sig en systemutvecklare eller ingenjör, då blir bristen genast större i branscher som redan har stora kompetenstapp. Det blir en dubbel stöt för näringslivet.

Statliga jobb hett eftertraktade
Västsvenska Handelskammarens undersökning bekräftar att studenterna ser myndigheter som viktiga, av de tillfrågade studenterna såg 40 procent helst en statlig myndighet som framtida arbetsgivare. I dagsläget ligger 139 av Sveriges myndigheter inom Stockholms arbetsmarknadsområde, i Göteborg finns snart fem.
  – Ser vi sedan till hur kvalificerade statliga arbetstillfällen är fördelade över landet kan vi konstatera att även Norrlandslänen har fler än oss. I Västerbotten ligger andelen i förhållande till befolkningsmängd på 17,7 procent, det ska jämföras med Göteborgs 9 procent. Det är definitivt en miss i matchningen när vi har så många och starka akademier, därtill flera intressanta företagskluster som skulle gynna myndigheterna, bland annat ett kemikluster och rymdkluster, säger Anders Wagner, ansvarig för Västsvenska Handelskammarens stockholmskontor som sammanställt undersökningen.

  – Mitt första tips är att flytta ner Kemikalieinspektionen från Stockholm. Vi har Sveriges starkaste kemikluster i Stenungsund med både forskning och företag på plats. Det blir ett gynnsamt utbyte och det är här den hör hemma, säger har och fortsätter:

  – Om regeringen nu planerar att flytta 10 000 statliga arbetstillfällen från Stockholm så är Kemikalieinspektionens 270 en bra start.

  – Vi uppmärksammar nu både civilminister Ardalan Shekarabi och miljöminister Karolina Skog, som ansvarar för myndigheten, på detta genom att ge dem ett jättebrev med ett stapeldiagram där det går att se den ojämna fördelningen över myndigheter i Sverige. Stockholms stapel är orimligt lång, därav kuvertets storlek. Vi vet att de kan hjälpa oss att göra vårt brev kortare.

Klockan 08:50 den 31 januari överlämnade Handelskammaren brevet till miljöminister Karolina Skog, ansvarig för Kemikalieinspektionen. Överlämningen skedde i våra lokaler på Parkgatan 49 i Göteborg.

För att öka förståelsen för hur studen­terna ser på sina utsikter har Handelskammaren tillfrågat 200 studenter inom flera områden om deras syn på den framtida arbetsmark­naden. I studien ingick ekonomi-, statsveten­skap-, sociologi- och juridikstudenter i Göteborg.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2800 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Vi gör Västsverige starkare.

Presskontakt

Anders Wagner

Anders Wagner

Public Affairs Stockholm 08-411 34 10

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 3 000 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!