Gå direkt till innehåll
Stabil konjunktur året ut för Västsverige

Pressmeddelande -

Stabil konjunktur året ut för Västsverige

När 2019 skrider mot sitt slut har de västsvenska företagen en fortsatt neutral syn på konjunkturen, framtidssynen blir en aning dystrare inför 2020. Men trots något mindre optimistiska framtidsutsikter inför nästa år så står sig Västsverige stabilt. 

 – Det är inte överraskande att företagspanelen är lite mindre optimistisk inför nästa år då Sverige har rört sig mot en avmattning från den historiskt höga och ihållande konjunkturen, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

Handelskriget mellan USA och Kina har tagit ett steg närmare en överenskommelse där parterna har enats om att förhandla om ett handelsavtal, men där president Donald Trump har hotat om höjda tullar om inte förhandlingarna når framgång. Asienbörserna har skakats om av hoten och påverkas också av sammandrabbningarna i Hong Kong.

Statistiska centralbyrån (SCB) har även korrigerat sitt räknefel avseende statistiken gällande arbetslösheten från 7,1 procent till 6 procent i september. En siffra som fortsatt låg på 6 procent i oktober.

Går åt olika håll

Lokalt ser vi att konjunkturindikatorer går åt olika håll. Det har skett en minskning av passagerare från Landvetter och en ökning av konkurser sedan föregående månad. Samtidigt kan vi också kan konstatera att exportvolymen från Göteborgs hamn håller sig på en hög nivå och speciellt bilförsäljningen går bra:

 – De starka siffrorna vad gäller försäljningar av personbilar fortsätter både för Västsverige och övriga Sverige, där vi kan se en ökning av registreringsvolymen i Västra Götaland på 30 procent i jämförelse med oktober 2018, kommenterar Johan Trouvé.

När bostadsbyggandet sviktar i Sverige visar siffror från Sveriges Byggindustrier att det tvärtom går bra för Göteborg och att det satsats mycket i regionen.

 – Men trots det måste vi vara ödmjuka för vad som händer i övriga Sverige, säger Johan Trouvé.

En ny studie från Unionen visar också att Göteborgsregionen har en stabil och stark konjunktur, trots en dämpad tillväxt i Sverige – Konjunkturen är bättre än Stockholm, Norrland och andra regioner, med en hög BNP tillväxt.

Bjarne Petterson, regionchef Västsvenska Handelskammaren, gläds över nyheterna och de positiva indikatorerna:

 – De goda nyheterna och indikatorerna och att bostadsbyggandet fortsätter rulla vidare visar att Västsverige står rustat inför en avmattning i konjunkturen, samt att vi fortsatt befinner oss i ett konkurrenskraftigt läge där vi driver mycket av den svenska tillväxten, avslutar Bjarne Petterson. 

Ämnen

Taggar

Regioner


Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 3 000 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!


Så hanterar vi dina personuppgifter: Vi hanterar dina personuppgifter för att du som journalist eller intressent ska kunna få nyhetstips från oss. Dina personuppgifter lagras i vårt kundregister. Dina uppgifter säljs ej vidare till tredje part.

Önskar du utdrag av dina sparade uppgifter eller bli raderad, återkoppla till oss via gdpr@vastsvenskahandelskammaren.se » Läs vidare i vår integritetspolicy

Presskontakt

Bjarne Pettersson

Bjarne Pettersson

Regionchef Skaraborg och Fyrbodal 0708-48 58 16