Gå direkt till innehåll
Västsvenska börsbolag överraskar och slår nya rekord

Pressmeddelande -

Västsvenska börsbolag överraskar och slår nya rekord

Det svenska konjunkturläget fick stor uppmärksamhet i medier under april månad.

- Även om uppmärksamheten i första hand var negativ så finns det fortfarande ljusglimtar i vår konjunktur, inte minst de västsvenska börsbolagens nya rekord under första kvartalet, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé. 

För de som följer konjunkturutvecklingen gav april månad en dyster start. När finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade den senaste prognosen för det ekonomiska läget i Sverige konstaterades bland annat att regeringen missar överskottsmålet med en tredjedel och att ”utrymmet för ofinansierade reformer för 2019 är i det närmaste obefintligt”.

- Den ekonomiska situationen gör det svårare för Konjunkturinstitutet att uppskatta hur mycket reformerna i 73-punktsprogrammet kommer att kosta, säger Johan Trouvé

Ökade varsel i regionen
Förra veckan publicerades även ny statistik från TTR Trygghetsrådet som visade att Västra Götaland med Göteborg är den storstadsregionen där uppsägningar av tjänstemän ökade mest under årets första kvartal:

- Våra egna indikatorer bekräftar TTR:s uppgifter då vi ser att antalet varsel och konkurser som helhet i länet har gått upp jämfört med föregående månad och för ett år sedan, säger Johan Trouvé.

Allt pekar inte mot en nedgång
Trots att det finns en del tecken på att konjunkturen håller på att mattas av, betyder det inte att Sverige och regionen rör sig mot en kraftig nedgång. Tvärtom så pekar flera indikatorer på en fortsatt stabil konjunktur:

- Nybilsregistrering gick som vanligt upp vid mars jämfört med föregående månad. Likaså antal landningar och resenärer på Landvetter flygplats, säger han och fortsätter:

- Västsverige, och särskilt göteborgsregionen, har även en fortsatt låg och stabil arbetslöshetsnivå jämfört med övriga riket. Byggbranschen har inte heller mattats av på samma sätt i Göteborg som i Stockholm.

Västsvenska börsbolag motbevisar bilden av konjunkturen och slår nya rekord
- AB Volvo, Sveriges i särklass största bolag, slog nytt rekord med en omsättning på 107 miljarder kronor för första kvartalet. Även medtech-bolaget Getinge presterade bättre än analytikernas förväntningar med en kvartalsvinst på 369 miljoner kronor, säger Johan Trouvé och fortsätter:

- Som om inte detta vore nog, så överraskade kullagerjätten SKF:s Q1-resultat. Trots ökade råmaterialpriser översteg rapporten förväntningarna.

Bjarne Pettersson, regionchef Fyrbodal och Skaraborg, gläds över rapporterna men är inte förvånad:
- De stora företagens framgångar påverkar direkt och indirekt alla anställda i regionen. Västsverige har flera bolag i världsklass, på flera områden är regionen helt enkelt bäst! Därför söker sig stora investerare till regionen – de ser vad vi kan erbjuda och vår potential.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 3 000 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!


Så hanterar vi dina personuppgifter: Vi hanterar dina personuppgifter för att du som journalist eller intressent ska kunna få nyhetstips från oss. Dina personuppgifter lagras i vårt kundregister. Dina uppgifter säljs ej vidare till tredje part.

Önskar du utdrag av dina sparade uppgifter eller bli raderad, återkoppla till oss via gdpr@vastsvenskahandelskammaren.se » Läs vidare i vår integritetspolicy

Presskontakt

Bjarne Pettersson

Bjarne Pettersson

Regionchef Skaraborg och Fyrbodal 0708-48 58 16

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 3 000 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!