Pressmeddelande -

​Första tillgänglighetsmiljonen någonsin i Haninge

Första tillgänglighetsmiljonen någonsin i Haninge

1 miljon kronor delas ut som en del i Haninge kommuns satsning på tillgänglighet. Mest pengar, 250 000 kr, får projektet “Möte för alla” vars syfte är att öka tillgängligheten och delaktigheten i mötesprocessen för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Kommunstyrelsen beslutade 27 november att totalt 9 olika projekt får ta del av miljonen.

Jag är väldigt stolt över att vi för första gången någonsin delar ut tillgänglighetsmiljonen i Haninge. Det är en viktig satsning som jag hoppas resulterar i att verksamheter inom kommunen blir mer tillgängliga och öppna, säger Petri Salonen (C), kommunalråd för sociala frågor.

Tillgänglighetsmiljonen infördes 2016 som en satsning i Samarbetskoalitionens budget för 2017-2018. Tillgänglighetsmiljonens syfte är stärka jämlikheten i Haninge och minska den diskriminering som bristande tillgänglighet innebär.

Det finns många skäl till främja arbetet med tillgänglighet inte minst för att uppfylla målet om ett jämlikt samhälle men också något så grundläggande som att uppfylla de mänskliga rättigheterna, säger Petri Salonen (C).

Fakta:

Så fördelades tillgänglighetsmiljonen 2017

Möte för alla 250 000 kr, för att anställa projektledare på halvtid (Socialförvaltningen)

Studiecirkel riktad till insatstagare på Mötesplats 25, 40 000kr (Socialförvaltningen)

Aktivering av hemmasittande ungdomar 100 000 kr (Socialförvaltningen)

Öka tillgängligheten för placerade barn och unga 100 000 kr (Socialförvaltningen)

IT-utbildning för Onsdaxklubbens besökare 61 000 kr (Socialförvaltningen)

Lättläst information om kultur- och fritidsaktiviteter 100 000 kr (Kultur- och fritidsförvaltningen)

Ökat inflytande i planproccessen genom 3D-modellering 150 000 kr (Stadsbyggnadsförvaltningen)

Tillgängligare PDF:er i kommunen 100 000 kr (Kommunstyrelseförvaltningen)

Lättläst webbinformation 60 000 (Kommunstyrelseförvaltningen)

Totalt inkom 23 ansökningar som omfattade 6.1 miljoner.

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Stockholm

Det är vi som styr Haninge kommun.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet styr Haninge tillsammans

Kontakter

Måns Gustafsson

Presskontakt Kanslichef