Pressmeddelande -

​Så fördelas årets Klimatmiljon

Hållbart resande tilldelas mest pengar men projekt inom biogas, klimatvänlig mat och elbil till hemtjänsten får också del av miljonen, beslutade Kommunstyrelsen på sitt sammanträde den 27 november.

-Det märks att det finns en medvetenhet och ett engagemang för klimatarbetet i alla delar av kommunen, säger Johan Svensk (MP), kommunalråd med ansvar för hållbarhetsfrågor om de många ansökningarna om årets Klimatmiljon. Det är glädjande och avgörande, för hela Haninge måste vara med för att vi ska klara klimatutmaningen.

Största delen av klimatmiljonen, 700 000 kr, går till ett projekt som ska öka det hållbara resandets andel av Haninges transporter.

-Det är helt rätt prioritering när två tredjedelar av kommunens klimatutsläpp kommer från just transportsektorn, säger Johan Svensk (MP).

Så fördelas Klimatmiljonen 2017:

  • 700 000 kr för att anställa en projektledare för hållbart resande/MM (Stadsbyggandsförvaltningens trafikenhet)
  • 140 000 kr för genomförande av förstudie om möjligheten att producera el ur biogasen från det kommande ombyggda Fors reningsverk (Stadsbyggandsförvaltningen, VA-enheten)
  • 60 000 kr för att skapa en tydlig klimatprofil på restaurangskolan Riksäpplet (Utbildningsförvaltningen)
  • 100 000 kr för inköp av en långsamtgående elbil till Brandbergens hemtjänst (Äldreförvaltningen


Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Stockholm

Det är vi som styr Haninge kommun.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet styr Haninge tillsammans

Kontakter

Måns Gustafsson

Presskontakt Kanslichef