Gå direkt till innehåll

Nyhet -

​Artikel i Hem&Hyra - Förtydligande ang bostadsplaner

I en webbartikel i Hem&Hyra om byggandet av bostäder för nyanlända och ungdomar på Blockstensvägen så framkommer det att kommunen alltjämt har ett behov av bostäder, men att arbetet på just denna plats dröjer. Detta är korrekt; Vi vill samtidigt påtala att kommunen med anledning av detta har fört en tät dialog med företaget och förtydligat vikten av att leverera enligt avtal.

Enligt nu gällande tidplan ska bostäderna stå färdiga i juni 2019. De pengar som kommunen betalat ut som förskott kommer att återbetalas i form av fria hyresperioder när bostäderna står klara. Vi utgår från att avtalet hålls och kommunen har kvar sin fordran på företaget.

Kommunens handläggare hanterar ärendet utifrån gällande regler och bestämmelser i enlighet med de besluts som fattats. Det kommunen vill understryka är att vi följer ärendet noga och att markarbeten redan har genomförts i ett första skede.

Efter beslut om bygglov har totalt 26 överklaganden inkommit, men sedan beslut i mark- och miljööverdomstolen fattats finns inga kvarvarande hinder. Kommunen kommer att uppdatera informationen om hur arbetet fortskrider på Haninge.se och direkt till media löpande.

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Rasmus Sandsten

Rasmus Sandsten

Presskontakt Presschef Haninge kommun 086067400

Haninge kommuns pressrum

Haninge kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner med närhet både till skärgård och stadskärna.