Gå direkt till innehåll
Henrik Lindh, utbildningsdirektör i Haninge kommun kommenterar Skolinspektionens rapport
Henrik Lindh, utbildningsdirektör i Haninge kommun kommenterar Skolinspektionens rapport

Nyhet -

Haninge lyfts fram som positivt exempel i ny rapport

När Skolinspektionens nya rapport "Hur säkras lärarresurser till skolor med utmaningar?" publicerades fick den stor medial uppmärksamhet. Erfarna, kunniga, behöriga och engagerade lärare är av stor vikt för att säkra alla elevers möjligheter till en god kunskapsutveckling. Sveriges Television lyfte i Rapport fram att många kommuner misslyckats med att hjälpa skolor att hitta behöriga lärare och fördela resurser. Samtidigt lyfte de fram ett par positiva exempel som tagit stort ansvar för skolorna och Haninge var en av dessa kommuner. Haninge lyftes fram för sitt sätt att arbeta strategiskt med att rekrytera utbildade och erfarna lärare, något som Skolinspektionen ser som extra viktigt. 

I Inslaget i Rapport poängterar Skolinspektionen att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och att en orsak till att flera kommuner inte klarar av att kraftsamla sina resurser och stötta från central förvaltning. 

- Det innebär att viktiga möjligheter för kommuner att motverka skillnader mellan skolor och elever inte tas tillvara. I skolor med lägre kunskapsresultat behövs många erfarna och utbildade lärare. Samtidigt vet vi att behöriga lärare i lägre grad söker till skolor med utmaningar. Om inte särskilda insatser görs finns det risk att skolor med tex låga kunskapsresultat har svårt att vända utvecklingen. Det drabbar självfallet elever och det påverkar samhället, kommenterade Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen och uppmanade samtidigt landets skolor att ta detta på allvar.

Skolinspektionen har granskat 27 kommuner som har problem med skolor som har låga kunskapsresultat eller hög andel nyanlända elever. Fyra av 27 kommuner jobbar med frågorna på ett konstruktivt och tillfredsställande sätt. En av dem är Haninge kommun.

I inslaget medverkar Haninges utbildningsdirektör för att ge sin syn på varför Haninge har lyckats bättre än många andra kommuner.

- Vi kan, vi vill och vi vågar - Det är en av nycklarna till att vi hittat ett arbetssätt där både lärare, rektorer och vi på centrala förvaltningen känner sig trygga. Vi behöver rektorer som kan föra en dialog med alla kompetenta lärare, och vi behöver hela tiden föra en dialog om hur vi ska fördela resurserna på bästa sätt. Då kan vi kraftsamla där det behövs för att sätta in rätt åtgärder. Det finns inte en lösning utan många, och här behöver vi jobba tillsammans så vi får en bred verktygslåda, menar Henrik Lindh, utbildningsdirektör i Haninge kommun.

Pär Olsson är en av flera chefer som bekräftar den bilden. - Vi tar den här frågan på största allvar. Hela utbildningsförvaltningen tar ett samlat grepp och vi involverar hela organisationen. Det är ett nära samarbete mellan oss och rektorerna, säger Pär Olsson, chef för grundskolan i Haninge kommun.

Kommunen är huvudman för alla kommunala grundskolor, vilket innebär att kommunen har ansvar för att skolan har de resurser som krävs och att skolan ska jobba för att bli bättre. Men det ansvaret behöver bli bättre, enligt Skolinspektionens rapport.

- Vi vill att huvudmän och rektorer ska se att analys av lärarresurser är en viktig del i arbetet för en stärkt likvärdighet i skolan. Elever behöver få lika möjligheter till kvalitet i sin skolgång, säger Helén Ängmo på Skolinspektionen. 

Sveriges Televisions artikel om rapporten hittar du här: 
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kommuner-misslyckas-i-skolansvar

Skolinspektionens rapport "Hur säkras lärarresurser till skolor med utmaningar?" kan du hitta här: 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/hur-sakras-lararresurser-till-skolor-med-utmaningar/

Ämnen

Taggar

Regioner


Haninge ligger bara 20 minuter från huvudstaden. Haninge växer med bostäder i centrum,
ny stadsdel, handel och ny företagspark tillsammans med dynamiskt företagande.

Presskontakt

Henrik Lindh

Henrik Lindh

Utbildningsdirektör Utbildningsförvaltningen