Gå direkt till innehåll
Brf Blicken och brf Framsidan Nynäsvägen 84-98 i Handen vinnare av Haninge arkitekturpris 2021. Foto: Fredrik Hjerling
Brf Blicken och brf Framsidan Nynäsvägen 84-98 i Handen vinnare av Haninge arkitekturpris 2021. Foto: Fredrik Hjerling

Pressmeddelande -

Brf Blicken och brf Framsidan Nynäsvägen 84-98 i Handen är vinnare av Haninge arkitekturpris 2021

Av de tre finalisterna i tävlingen Haninge arkitekturpris är det brf Blicken och brf Framsidan på Nynäsvägen 84-98 som slutligen står som vinnare efter räkningen av rösterna. Övriga två finalister var Tungelsta trädgårdspark i Tungelsta och Rudanskolan i Handen.

– Kommunen växer, när vi gör det vill vi göra det med kvalitet och omsorg om det vi bygger. Arkitekturpriset är en möjlighet att lyfta fram de projekt som jobbar med och skapar en stolthet och identitet till platsen och till hela Haninge kommun. I år hade vi ett spännande och brett startfält med både ett stadskvarter, en skola och en stadspark, säger Andreas Paulson, stadsarkitekt Haninge kommun

Tävlingen inleddes under maj månad där allmänheten fick nominera en byggnad eller plats till tävlingen utifrån givna kriterier. Juryn valde sedan ut tre finalister bland de inkomna nomineringarna. Mellan den 23 september och den 31 oktober kunde Haninges invånare rösta på sin vinnarfavorit via haninge.se/arkitekturpris samt via Haninge kommuns facebook.

– Med en variation av volymer och material och med ett samtida uttryck binder de nya kvarteren längs Nynäsvägen ihop omgivningen och ger den framväxande staden en tydlig identitet, säger Andreas Paulson, om årets vinnare.

– Vi strävade efter att skapa ett vackert, varierat gaturum. Genom att använda oss av gedigna och naturliga material och en färgsättning med fin koppling till kommunhuset och bostadshusen på andra sidan av gatan tror vi att vi bidragit till något som är hållbart över tid, säger Birgitta Gelhaar, Brunnberg och Forshed arkitekter.

– Årets vinnare av arkitekturpriset belyser och förverkligar Haninges resa från förort till stad. Brf Blicken och brf Framsidan är en viktig del i utvecklingen av den nya stadskärnan och den stadsgata som växer fram längs med Nynäsvägen. En värdig vinnare som visar på de kvaliteter den nya stadskärnan kommer att få, säger Petri Salonen (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Juryns motivering

Så här motiverade juryn valet av brf Blicken och brf Framsidan Nynäsvägen 84-98 som en av finalisterna.

Haningeterrassen-projektet är startskottet för hela förtätningen av den regionala stadskärnan. Genom att bygga den nya bussterminalen under mark och lägga bostäder ovanpå skapas förutsättningar för integrerade täta stadskvarter. De nya fasaderna längs Nynäsvägens västra sida skapar en fin variation och dynamik när det gäller både material och volym. Husen lyckas vara varierade men samtidigt skapa en helhet och har en stark identitet. Den höga ambitionen i gestaltningsprogrammet för Haningeterrassen har överförts till en välkomnade och stadsmässig entré till den nya staden. Både för gång-, cykel-, och biltrafikanter. Kvarteren ger också en fingervisning om hur den kommande staden kan komma att se ut.

Fakta om brf Blicken och Framsidan Nynäsvägen 84-98

Kategori: Byggnad
Byggaktör: Riksbyggen genom Peter Arvidsson Ekman (beställare)
Arkitekter: Brunnberg och Forshed arkitekter AB

  • Hans Bergström (Ansvarig hela Haningeterrassens projekt)
  • Birgitta Gelhaar (Uppdragsansvarig)
  • Alessandro Lucca (Gestaltningsansvarig)
  • Charlotta Creyghton och Maria Collin (Handläggande)

År: 2018-2020

Läs mer på haninge.se/arkitekturpris

Ämnen

Kategorier

Regioner


Haninge ligger bara 20 minuter från huvudstaden. Haninge växer med bostäder i centrum,
ny stadsdel, handel och ny företagspark tillsammans med dynamiskt företagande.

Kontakter

Andreas Paulson

Andreas Paulson

Stadsarkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen 08-606 87 82
Rasmus Sandsten

Rasmus Sandsten

Presskontakt Presschef Haninge kommun 08-606 74 00 Haninge kommun

Relaterat innehåll

Haninge kommuns pressrum

Haninge kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner med närhet både till skärgård och stadskärna.