Gå direkt till innehåll
Fotograf: Per-Olof Svensson. På bilden ses Inger Dahlberg, Annett Haaf (S) och Camilla Johansson
Fotograf: Per-Olof Svensson. På bilden ses Inger Dahlberg, Annett Haaf (S) och Camilla Johansson

Pressmeddelande -

​Haninge kommun mottar pris för socialt arbete

Priset ”Årets förebyggande kommun” tilldelas varje år en kommun som på ett föredömligt och framgångsrikt sätt tagit initiativ till, inspirerat, implementerat, drivit eller förvaltat ett ANDT-förebyggande arbete lokalt. ANDT står för områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak. 2019 års prisutdelning ägde rum vid konferensen Förebygg.nu den 13 november i Göteborg.

-En framgångsfaktor i Haninge är att vi långsiktigt fokuserat på fyra arenor (familj, förskola- skola, fritid och samhället) där vi som kommun kan påverka. Vi har inom ramen för ANDTS byggt tillitsfulla relationer och samverkan på förvaltningsnivå, med polis- och andra myndigheter/förbund, civilsamhället, samfund och privata aktörer, säger Inger Dahlberg, samordnare kring ANDTS i Haninge kommun.

- ANDTS-arbetet är i dag mer synkroniserat med kommunens trygghets- och säkerhetsfrågor, det gör att den sociala- och situationsnära preventionen samspelar istället för att konkurrera, säger Inger Dahlberg med anledning av att Haninge kommun vunnit priset ”Årets förebyggande kommun” 2019.

- Barns förutsättningar under uppväxten har stor betydelse för deras hälsa och utveckling. Vi i Haninge kommun ser därför till att erbjuda olika slags samtalsstöd på föräldrarnas villkor. Ett annat praktiskt exempel på förebyggande arbete i Haninge kommun är UNGSAM (samverkan mellan myndigheter, förvaltningar och andra aktörer i Haninge kommun), där finns alla delar av kommunens verksamheter samt Polisen representerade, säger Camilla Johansson, enhetschef i Haninge kommun.

- Det är oerhört glädjande att vi får det här förebyggande-priset. Det är roligt att vi i Haninge kan visa medarbetare och förtroendevalda runt om i landet hur vi har arbetat. Det ger oss också lärdomar om hur vi ska fortsätta arbeta framåt, säger Annett Haaf (S), socialnämndens ordförande.

Exempel på förebyggande arbete som genomförs i Haninge kommun

  • Erbjuder alla föräldrar med barn 0-18 år föräldraskapsstöd
  • Strukturerat tillsynsarbete
  • Ökad vuxennärvaro på kvällar och helger genom föreningsdrivna nattvandring
  • Tobaksfria förskolor, skolor och fritidsgårdar
  • Drogfria miljöer genom metoderna 100% renträning och Krogar mot Knark
  • Tematiska föreläsningar och föreläsningar för föräldrar och personal
  • Samverkansavtal med föreningar

Fakta:

Priset bygger på höga betyg i Preventionsindex som omfattar faktorer som policy och struktur, samverkan och genomförande av insatser för att minska tillgång och efterfrågan. Särskilt vikt för detta pris läggs vid kvaliteten på kommunens policy för alkohol- och drogförebyggande arbete. CAN instiftade 2011 ett årligt pris för att uppmärksamma det förebyggande arbetet.

Ämnen

Regioner


Haninge ligger bara 20 minuter från huvudstaden. Haninge växer med bostäder i centrum,
ny stadsdel, handel och ny företagspark tillsammans med dynamiskt företagande.

Presskontakt

Rasmus Sandsten

Rasmus Sandsten

Presskontakt Presschef Haninge kommun 086067400

Relaterat innehåll

Relaterade event

Haninge kommuns pressrum

Haninge kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner med närhet både till skärgård och stadskärna.