Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Jordbro utvecklingsprogram öppnar nya möjligheter

Beredningsgruppen för Jordbro utvecklingsprogram lämnar nu sitt slutliga förslag för beslut i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. En mängd frågeställningar har behandlats och fokus har bland annat lagts på förslag som ökar tryggheten, bättre trafikmiljö, nya bostäder och nytt centrum vid pendeltågsstationen. Beredningens tillsattes våren 2004 och deras uppdrag var att tillsammans med berörda förvaltningar och i nära dialog med medborgarna arbeta fram ett utvecklingsprogram för Jordbro. Det förslag som nu presenteras har varit utställt för samråd i två månader under innevarande vår och dessutom utsänt till ett stort antal instanser. Övervägande synpunkter från såväl boende som myndigheter har varit positiva. Beredningen vill nu ha sitt arbete godkänt och föreslår att en politisk styrgrupp tillsätts som kan initiera och verkställa föreslagna förbättringar. - "Vi lämnar ifrån oss ett bra och väl genomarbetat dokument som ger möjlighet till stora förändringar och förbättringar för alla som bor och verkar i Jordbro. Det ska bli väldigt spännande att se det nya växa fram" säger Barbro Nordgren (s), ordförande i Jordbroberedningen. För ytterligare information kontakta; Barbro Nordgren (s), ordförande i Jordbroberedningen, tel 08-606 84 21 el 070-395 22 82

Ämnen

Regioner

Kontakter

Rasmus Sandsten

Rasmus Sandsten

Presskontakt Presschef Haninge kommun 08-606 74 00 Haninge kommun

Haninge kommuns pressrum

Haninge kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner med närhet både till skärgård och stadskärna.