Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kraftig utökning av de ekonomiska ramarna för 2007

Haninges ekonomi fortsätter att utvecklas väl. I majoritetens budgetförslag för 2007 har de ekonomiska ramarna utökats med 5,6 procent, vilket motsvarar en ramökning på 142,6 miljoner kronor. Barn och unga är ett fortsatt prioriterat område. Samverkan mellan förvaltningar, nämnder och styrelser är också ett fortsatt prioriterat område. 2007 års budget är en stark budget, konstaterar Pelle Svensson (s), kommunstyrelsens ordförande. Att vi kan budgetera ett positivt resultat på 61 miljoner kronor med ett investeringsutrymme på närmare 130 miljoner kronor utan att öka låneskulden visar tydligt att Haninge har en stabil ekonomi. När det gäller barn och ungdomars situation har stora satsningar gjorts, säger Pelle Svensson (s). Inriktningen är liksom tidigare år att stärka kvaliteten inom skola och barnomsorg och att fokusera på skolans kunskapsmål. Att vi nu ligger på samma nivå som övriga kommuner när det gäller lärartäthet i skolan, storlek på klasser och grupper i förskolan visar att vi har kommit en bra bit på vägen, konstaterar Pelle Svensson (s). Haninge är också en av få kommuner som uppfyller barnomsorgsgarantin. Att vi under många år tagit ansvar för ekonomin och betalat av på vår låneskuld gör att vi nu kan satsa pengarna i verksamhet istället och möta volymökningar inom ett antal viktiga kärnområden, påpekar Tommy Lundin (fp), kommunalråd. God hushållning är att hela tiden pröva och ompröva vad vi använder våra gemensamma skatteintäkter till samt förmågan att göra rätt prioriteringar när pengarna inte räcker till allt vi skulle önskar, menar Tommy Lundin (fp). Resultatet visar också att det går att förena god ekonomisk hushållning med hög kvalitet i kärnverksamheterna. För att möta framtida konjunktursvängningar och andra osäkerhetsfaktorer måste kommunen nu bygga upp ett ekonomiskt utrymme och anpassa verksamheten till givna ekonomiska förutsättningar, trots att det för närvarande råder goda tider i ekonomin, avslutar Tommy Lundin (fp). För mer information, vänligen kontakta Pelle Svensson (s), kommunstyrelsens ordförande, på telefon 070-548 30 83 eller Tommy Lundin (fp), kommunalråd, på telefon 070-606 84 90.

Ämnen

Regioner


Haninge kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner med närhet både till skärgård och stadskärna.

Kontakter

Rasmus Sandsten

Rasmus Sandsten

Presskontakt Presschef Haninge kommun 08-606 74 00 Haninge kommun

Haninge kommuns pressrum

Haninge kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner med närhet både till skärgård och stadskärna.