Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ökat engagemang för skolfrågor i HaningeUtbildningsförvaltningen i Haninge kommun genomför varje år en enkät om skolan och nu är resultatet för 2010 sammanställt. Haninge kommun använder sig av skolplaneenkäten för att utvärdera hur arbetet med ökad måluppfyllelse och skolplanen har gått. I år - det sjunde i rad - har svarsfrekvensen ökat markant.

Enkäten riktar sig till all pedagogisk personal från förskolan upp till Centrum Vux. Den skickas också till föräldrar med barn i förskola och grundskola samt till elever från skolår tre upp till Centrum Vux. Enkäten är underlag för hur det fortsatta arbetet med ökad måluppfyllelse ska genomföras. Det finns också frågor som ger svar på hur arbetet i skolorna följer de strategier och riktlinjer som anges i skolplanen.

Nytt för i år är att en premie på 10 000 kronor lottas ut bland de klasser eller avdelningar som har 100 procents svarsfrekvens.

På fredag den 28 maj delas premiepengarna ut. Ordförandena i grund- och förskole- respektive gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besöker Ribbybergskolan, klass 5B och Fredrik, klass FP2b på fordonsprogrammet. En check på 10 000 kronor överlämnas till vinnarna. Pengarna ska användas till en gemensam aktivitet eller inköp för klassen/avdelningen.

– Totalt sett har svarsfrekvensen glädjande ökat till 78 procent jämfört med 2009 års 73 procent. Svarsfrekvensen för eleverna har ökat på nästan alla program. Personalen på Fredrik har 100 procent medan svarsfrekvensen bland personalen på Centrum Vux och några av gymnasieprogrammen faktiskt har minskat, säger ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Alexandra Anstrell (M)

– Däremot har en ökning av svar från elever, föräldrar och personal totalt i alla övriga verksamheter, konstaterar ordföranden i grund- och förskolenämnden Martina Mossberg (M).

– Vi är båda överens om att premien nog hjälpt till att öka svarsfrekvensen. Det är roligt att premien bidragit till att utbildningsförvaltningen får in de viktiga synpunkter som ligger till grund för det fortsatta kvalitets- och förbättringsarbetet, avslutar de båda nämndordförandena.

För information
Martina Mossberg, 073-941 3041
Alexandra Anstrell, 073-941 3053
Jonas Beilert, kvalitetscontroller 070-441 2567Presskontakt:
Jonas Beilert, kvalitetscontroller
070-441 2567
jonas.beilert@haninge.se

http://www.haninge.se

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Rasmus Sandsten

Rasmus Sandsten

Presskontakt Presschef Haninge kommun 08-606 74 00 Haninge kommun

Haninge kommuns pressrum

Haninge kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner med närhet både till skärgård och stadskärna.