Pressmeddelande -

Richbook Historia Del 1-2 – Nya digitala läromedel från Hans Richter Läromedel

I förra veckan presenterades regeringens Digitala Agenda inom vilken skolan är ett prioriterat område, man skriver bland annat:

”Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Varje elev ska efter genomgången grundskola kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.”

I denna anda lanserar nu Hans Richter Läromedel Richbook Antiken och Richbook Medeltiden som utgör de två första delarna av i en serie av sammanlagt fyra Richbooks. Textmaterialet bygger på aktuell historisk forskning och är utformad som en rikt illustrerad resa genom historien med bilder och 3D-videosekvenser. Varje textsida avslutas med en enkel mindmap-övning för repetition. 

För fördjupning finns även ett historiskt lexikon integrerat i programmet. Det innehåller både med temabaserat innehåll och med beskrivningar av personligheter och andra fenomen i historien. Den studerandes kunskapssökande förenklas ytterligare genom det digitala källanalysverktyg med sökmotor som finns integrerat i materialen. Detta hjälpmedel är användbart både till övningsuppgifter i Richbook Antiken och i Richbook Medeltiden, men också i arbete med uppsatser med mera. Verktyget har även en pedagogisk dimension i så motto att den lär studerande att göra källanalyser i sitt sökande efter kunskap.

Manus är skrivet av Robert Ahlman, historiker vid Gotlands Högskola och arkitekt för programmet är LarsGöran Boström, med ett stort antal eLearningprojekt bakom sig. Målgruppen för Richbook Historia är gymnasium och universitet. Möjligheten att använda materialet på olika nivåer utgår i hög grad från dess flexibla användarvänlighet, alltså de integrerade funktioner som möjliggör olika pedagogiska upplägg. Vid sidan av detta är historia ett ämne som intresserar många människor och det kommer med denna utgångspunkt att även lanseras en version som är anpassad till det livslånga lärandet.

Klicka här för att komma till produktsidorna för Richbook Antiken och Richbook Medeltiden

 

Ämnen

 • Utbildning

Taggar

 • utbildning
 • digitala läromedel
 • richbook
 • e-learning
 • digital agenda
 • gymnasium
 • historia
 • antiken
 • medeltiden
 • online

Hans Richter Läromedels verksamhet startade 1982 och har sitt kontor i Strängnäs. Förlaget sysslar med försäljning av digitala läromedel från några av världens främsta producenter. HRL har därtill en betydande egen utveckling av digitala läromedel, Vi erbjuder företag, utbildningsföretag, skolor och universitet ett omfattande sortiment med läromedel, tjänster och kunskaper för modernt lärande. Målet med HRLs verksamhet är att förse utbildningsmarknaden med högkvalitativa digitala läromedel. 

Kontaktperson:
LarsGöran Boström 0733 789 437
Marknadsansvarig