Blogginlägg -

Happyr utbildar och inspirerar inför Sveriges första värdegrundsbaserade rekryteringsmässa

Arbetsförmedlingens årliga rekryteringsmässa Bazaren får i år en ny dimension. Mässan, som går av stapeln den 21–22 februari, blir nämligen Sveriges första värdegrundsbaserade rekryteringsmässa. Detta initiativ görs möjligt genom ett tätt samarbete och en innovativ digital, värdegrundsbaserad matchningslösning utvecklad av Happyr.

Som en uppladdning inför mässan bjöd Happyr in alla Bazaren-utställare till två seminarietillfällen på ämnet ”Digital, värdegrundsbaserad och fördomsfri rekrytering”.

Under dessa seminarier fick utställande arbetsgivare möjlighet att inspireras och lära sig mer om vad det innebär att arbeta med vetenskapliga metoder och att inkludera värdegrund i rekryteringsprocessen, hur man med hjälp av modern teknik kan rekrytera fördomsfritt genom att minimera människans inbyggda fördomar och hur mångfald och affärsnytta hänger ihop.

Mattias Elg – ”För 10 år sedan kunde vi inte göra de djupa vetenskapliga analyser vi kan idag.”

Leg. Psykolog Mattias Elg stod för seminariets första programpunkt och gav deltagarna en gedigen rundvandring bland både traditionella rekryteringsmetoder och nya, vetenskapliga och kompetensbaserade sätt att rekrytera. Med hjälp av skarpa case från bland annat Kriminalvården kunde Mattias visa på en ökad effektivitet och stora besparingar i rekryteringsprocesser.

Samtidigt fick deltagarna en inblick i hur artificiell intelligens och maskininlärning kombinerat med vetenskapliga tester som inte var möjliga att göra för 10 år sedan nu hjälper organisationer att arbeta värdegrundsbaserat och attrahera kompetens både snabbare och med en starkare värdegrundsmatchning.

Mattias Elg diskuterar skillnaden mellan traditionella och nya metoder för att kartlägga och matcha kompetens.

Rodrigo Garay – ”Hur mycket är lagom, egentligen?

Samhällsentreprenören Rodrigo Garay tog sedan över stafettpinnen och pratade om vikten av skarpa mångfald och delade med sig av skarpa exempel på hur svenska organisationer lyckats och misslyckats genom att prioritera respektive ignorera mångfalden i organisationen.

Rodrigo pratade även om arbetsmarknadsutsikter i närtid och framtid, den stora kompetensbristen inom bland annat vårdsektorn som vi står inför och vikten av att arbetsgivare förstår utlandsfödda svenskars värderingar.

Med glimten i ögat men med en stor portion allvar vävde Rodrigo ihop kloka insikter med sina egna upplevelser av att vara ny i Sverige och vilka kulturella skillnader han som chilenare upplevde på arbetsmarknaden under sin första tid i Sverige. Hur skulle han till exempel kunna veta att man inte får ta vilken kaffekopp som helst i fikarummet? Och hur mycket är lagom, egentligen? Det senare reflekterade Rodrigo över genom att hälla upp vatten i en pappersmugg och be publiken säga stopp när det var lagom.

Rodrigo Garay inspirerar och delar med sig av insikter kring mångfald och affärsnyttan med att rekrytera fördomsfritt och fokusera på mångfald.

Lennart Engelhardt – ”Det börjar med att förstå sin egen organisations värdegrund och kultur.”

Sist ut på scen var Happyrs grundare och VD och tillika samhällentreprenören Lennart Engelhardt som pratade om vikten och värdet av att rekrytera och behålla engagerade medarbetare och hur viktigt det är för en organisation att först lära känna sig själva och den egna värdegrunden för att kunna rekrytera värdegrundsbaserat på ett bra sätt.

Lennart belyste sedan glappet som kan uppstå mellan medarbetarnas syn på kultur, ledningens syn på kultur och det önskade läget. Lennart pratade sedan om vikten av att hitta en ”sweet spot”, en realistisk nivå på rekryteringskulturen som inte siktar mot stjärnorna, men som främjar långsiktig positiv förändring i organisationen.

Sist men inte minst fick deltagarna med sig handfasta tips och kunskap kring det värde som värdegrundsbaserad, fördomsfri rekrytering kombinerat med vetenskaplig testning, artificiell intelligens och långsiktigt lärande för med sig. 

Lennart Engelhardt om varför rekryteringar misslyckas och hur man med hjälp av moderna systemstöd kan rekrytera fördomsfritt och värdegrundsbaserat med bättre träffsäkerhet.

Relaterade länkar

Ämnen

 • Anställningsfrågor, kollektivavtal

Kategorier

 • värdegrund
 • bazaren
 • värdegrundsbaserad rekrytering
 • mattias elg
 • rodrigo garay
 • arbetsförmedlingen
 • jobbmatchning
 • fördomsfri rekrytering
 • arbetslöshet
 • jobb
 • mångfald

Presskontakt

Lennart Engelhardt

Presskontakt Grundare och VD 070-6661401

Relaterat innehåll