Gå direkt till innehåll
Situationsskissen visar hur framtidens Kattastrand skulle kunna se ut.
Situationsskissen visar hur framtidens Kattastrand skulle kunna se ut.

Pressmeddelande -

Från industrier till bostäder på Kattastrand

Kattastrand kan förvandlas från industriområde till bostadsområde med ett hundratal bostäder. Det föreslår samhällsnämnden i ett planprogram som nu skickas ut på samråd.

– Här kan vi få attraktiva havsnära boenden i ett område som också har ett kulturhistoriskt värde, säger samhällsnämndens vice ordförande KnappBritta Eriksson, MP.

I planprogrammet skissas både radhus på två våningar och flerbostadshus på upp till åtta våningar i området. Radhusen placeras närmast vattnet och flerbostadshusen bakom. Förutom bostäder kan området rymma så kallat icke störande verksamheter som café, restaurang, kontor och mindre tjänsteföretag. Tanken är också att anlägga en strandpromenad, flytbryggor och en torgyta.

Idag rymmer området mindre företag, till exempel verkstäder, och Kattastrands reningsverk. Historiskt sett är också Kattastrand ett industriområde. Bland annat låg Härnösands gasverk här 1916-1950 och det så kallade retorthuset, där förgasningen ägde rum, står fortfarande kvar. Förslaget är att det också bevaras, delvis eller i sin helhet, för att rymma verksamheter.

I området har också funnits ett båtvarv, ett sågverk och verkstadsindustrier. Tidigare undersökningar visar att det finns föroreningar i marken kring gasverksamheten.

– Vi vet inte omfattningen och utbredningen och självklart kommer vi att undersöka det närmare i det fortsatta detaljplanearbetet, säger Ulrika Bylund, samhällsplanerare på samhällsförvaltningen.

För att undvika störande lukt finns i förslaget en avskiljande zon på 200 meter till reningsverket. Den ytan skulle även kunna användas för icke störande verksamheter av något slag.

Grunden till planprogrammet var att företaget Härnösands Solsida AB ansökte om en ändrad detaljplan för att kunna bygga bostäder i den innersta delen av området.

– Då tänkte vi att det var lika bra att göra ett långsiktigt planprogram för hela området för att få en helhetssyn, säger 2:e vice ordförande Christian Wasell, M.

Planprogrammet går nu ut på samråd och därefter kan arbetet med detaljplanerna påbörjas. Samhällsnämnden ser det som rimligt att exploateringen sker i tre olika etapper inifrån och ut mot reningsverket.

– Det här ska bli roligt att gå vidare med och extra roligt att det finns aktörer som vill investera, säger samhällsnämndens ordförande Sara Nylund, S.

Ämnen


Härnösand har drygt 25 000 invånare och ligger mycket vackert med Höga Kustens storslagna och dramatiska natur in på knuten. Staden grundades 1585 och är en av Norrlands äldsta städer.

Bebyggelsen i centrum är välbevarad och ger en stadskänsla som sällan finns i mindre städer. Större delen av stadskärnan ligger på Härnön och hela kommunen präglas av vatten och hav. Här kan du segla genom stan och stanna till vid någon av våra gästhamnar.

Presskontakt

Tomas Wahlund

Tomas Wahlund

Presskontakt Kommunikationschef 070-244 00 87
Karin Sundquist

Karin Sundquist

Presskontakt Pressansvarig 0732703149

Relaterade nyheter