Skip to main content

Härnösand antar en ambitiös klimat- och energiplan

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 18:23 CET

Härnösand har en ny klimat- och energiplan. Den bygger på kommunens mål att vara en ledande miljökommun och visa vägen i omställningsarbetet till en fossilfri ekonomi. Planen är ett viktigt verktyg för kommunens långsiktiga klimatarbete.

Härnösand tar redan täten när det gäller klimatarbetet. Det nationella målet att minska utsläppen av växthusgaser med 40 % till år 2020, nådde Härnösand redan 2008 och kommunen fortsätter att minska utsläppen.

– Den största klimatutmaningen för Härnösand nu är våra transporter, säger Karin Frejarö, kommunalråd (MP). Därför säger planen att vi ska minska utsläppen av växthusgaser med 80 % senast till 2030. Kommunen och de kommunala bolagen ska gå före och redan 2021 ha en fossiloberoende fordonspark. Det innebär att alla kommunala bilar och lätta lastbilar ska vara fossiloberoende då.

Planen handlar om hur kommunens klimatpåverkan ska minskas på flera områden. Bland annat tas energiförsörjningen upp.

– Vi ska ha en energiförsörjning i kommunen som är både trygg och långsiktigt hållbar. Det handlar bland annat om fortsatt utveckling av fjärrvärme, biogas, vind och sol. Men också om en fortsatt energieffektivisering, säger Fred Nilsson, kommunalråd (S).

En viktig del i planen är att hållbarhetsarbetet måste ske gemensamt ”Hela Härnösand är med”.

– Som kommun har vi ett ansvar att gå före, leva som vi lär och att underlätta för människor att göra klimatsmarta och hållbara val i vardagen. Det är när vi är många som samverkar som vi verkligen når förändring, säger Ingrid Nilsson, kommunstyrelsen (V).

Vill du läsa mer om de beslut som kommunstyrelsen fattade den 29 november 2016? I en bilaga till pressmeddelandet finns utvalda beslut beskrivna i korthet.

Om Härnösand

Härnösand har cirka 25 000 invånare och ligger mycket vackert med Höga Kustens storslagna och dramatiska natur in på knuten. Staden grundades 1585 och är en av Norrlands äldsta städer.

Bebyggelsen i centrum är välbevarad och ger en stadskänsla som sällan finns i mindre städer. Större delen av stadskärnan ligger på Härnön och hela kommunen präglas av vatten och hav. Här kan du segla genom stan och stanna till vid någon av våra gästhamnar.