Gå direkt till innehåll
​Härnösandsborna känner sig tryggare

Pressmeddelande -

​Härnösandsborna känner sig tryggare

Under hösten gjordes den årliga medborgarundersökningen i Härnösands kommun. Resultatet visar att Härnösandsbornas upplevelse av trygghet har ökat markant jämfört med den förra undersökningen.

Upplevelsen av trygghet har ökat från 45 till 53 på den hundragradiga skalan. Det är till och med högre än året innan då siffran låg på 50.

– Vi har inte bara tagit igen det vi tappade förra året utan även ökat ytterligare lite. Det är väldigt glädjande och visar att vårt trygghetsskapande arbete har givit resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Under sommaren 2017 skedde en rad uppmärksammade våldshändelser i Härnösand. Det bidrog troligen till den låga siffran 2017. Oroligheterna resulterade under hösten i att kommundirektör Sofia Pettersson fick i uppdrag av politikerna att arbeta ännu mer intensivt med trygghetsskapande åtgärder.

Hon tog då initiativ till en bred samverkan mellan skolan, socialtjänsten, polisen och näringslivet.

– Tidigare jobbade vi mer var och en för sig, men tillsammans har vi nu kontinuerliga träffar och har skapat raka kontaktvägar. Nu har vi en gemensam lägesbild och kan fånga upp problem och göra konkreta insatser direkt, säger Sofia Pettersson. Tillsammans fokuserar vi på vad vi kan göra för att nå målet – ett tryggare Härnösand.

Att polisen har lyckats spränga ett kriminellt nätverk som haft Härnösand som bas är säkerligen också en viktig del i att tryggheten upplevs högre.

Ytterligare en bidragande orsak kan vara kommunens medvetna satsning på att förebygga kränkningar och trakasserier under rubriken #WeDo.

Den senaste medborgarundersökningen och LUPP-undersökningen som elever i årskurs 8 och på gymnasiet får svara på visade låga siffror gällande trygghet.

– Undersökningarna visade att särskilt flickor upplevde otrygghet, både i skolan och på stan. Därför valde vi att fokusera extra på att skapa trygghet. Det är ett imponerande arbete som lagts ned av förvaltningarna och ett gott samarbete med föreningslivet och polisen. Vi är mycket glada att det har givit resultat, säger Ingrid Nilsson (V) vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i Rådet för trygghet och hälsa.

– Vi bestämde att vi ville göra skillnad. Det är ett dedikerat arbete som glädjande nog har givit resultat. Ändå finns det fortfarande mycket kvar att göra och vi fortsätter jobba för att skapa en kommun där alla kan känna sig trygga och respekterade, säger Andreas Sjölander (S).

Ämnen

Regioner


Härnösand har drygt 25 000 invånare och ligger mycket vackert med Höga Kustens storslagna och dramatiska natur in på knuten. Staden grundades 1585 och är en av Norrlands äldsta städer.

Bebyggelsen i centrum är välbevarad och ger en stadskänsla som sällan finns i mindre städer. Större delen av stadskärnan ligger på Härnön och hela kommunen präglas av vatten och hav. Här kan du segla genom stan och stanna till vid någon av våra gästhamnar.

Presskontakt

Andreas Sjölander

Andreas Sjölander

Kommunstyrelsens ordförande (S) 070–899 86 88
Ingrid Nilsson

Ingrid Nilsson

Chef arbetslivsförvaltningen 070-300 82 26

Härnösands kommun

Härnösand har cirka 25 000 invånare och ligger mycket vackert med Höga Kustens storslagna och dramatiska natur in på knuten. Staden grundades 1585 och är en av Norrlands äldsta städer.

Bebyggelsen i centrum är välbevarad och ger en stadskänsla som sällan finns i mindre städer. Större delen av stadskärnan ligger på Härnön och hela kommunen präglas av vatten och hav. Här kan du segla genom stan och stanna till vid någon av våra gästhamnar.

Härnösands Kommun
Härnösands kommun
871 80 Härnösand
Sweden