Får barnen plats i livspusslet

Tid 17 April 2018 09:00 – 17:00

Plats Högloftet, Skansen, Djurgården, Stockholm

Den glömda obalansen mellan arbete och familj

Vårt svenska begrepp livspusslet diskuteras världen över som ”Work-family balance” – hur man får balans mellan arbete och familj. Ofta tolkas detta som att barnen ska till förskolan och mammorna till jobbet – alltså hur man ska få mer tid att arbeta. Men då glöms familjen och balansen brister. Fokus på arbete är viktigt i länder där kvinnor har svårt att yrkesarbeta genom brist på barnomsorg och kulturellt stöd. Men Sverige har motsatt problem.

Glömde Sverige familjen?
I Sverige har barn, föräldraskap och familj fått så lite utrymme att resultaten blivit sociala problem med psykisk ohälsa hos såväl unga som föräldrar. Vi har svaga skolresultat, utbränd förskolepersonal och en stor ensamhet bland vuxna. Svenska familjer har ont om tid och dess uppgifter har delvis outsourcats till förskola, skola och fritids med oroväckande resultat.

Haro – Tid för barnen
Riksorganisationen Haro har under sin 36 år långa historia lyft fram vad barn behöver för att växa till sin fulla mänskliga potential. De flesta är eniga om att detta är ett samhälles kanske viktigaste uppgift. Men Haro ser Sveriges brister och en orsak är just att Sverige har arbetslinje men ingen familjelinje. Vi vet idag att arbetet är inte så lyckobringande som 1980-talets politiska visioner förutsåg. Inte heller har förskolan visat sig idealisk för barnens utveckling. Den bristande balansen där familjen – oavsett konstellation – fått för lite tid är ett problem för Sverige.

En ny berättelse för Sverige?
Med detta seminarium vill vi ge näring till en ny möjlig berättelse för Sverige. Familjer måste få större svängrum att fatta sina egna beslut. Familjen är den bästa grogrunden för mänsklig mognad. Föräldrar måste därför ges större befogenheter att fatta beslut om sina barns omsorg, lärande och växande om morgondagens vuxna ska kunna växa till sin fulla potential. Särskilt eftersom morgondagens utmaningar är avgörande för vår planet.

Föreläsare

Renata Kaczmarska, FN, Focal Point on the Family, DSPD/DESA :

”Work-family balance – The forgotten imbalance”

Erica Komisar, psykoanalytiker och författare till boken ”Being there”, New York
”What small children need to grow to their full potential”

Lea Pulkkinen, Professor emerita i psykologi, Jyväskylä universitet, Finland
”How families improve human development”

Ana Udovic, journalist och författare till den omtalade boken ”Generation Ego”

”Är arbetslinjen bra för folk?”

Per Kågeson, forskare, debattör och författare till boken:

”Jämställda: men inte på mannens villkor och barnens bekostnad”

Anmälan

Pris: 795 kr inklusive fika och lunch.
OBS! Vid anmälan före den 15 mars ges 100 kr rabatt.

Tisdag den 17 april 2018, kl 9.00-17.00

Per Kågeson

Ana Udovic

Lea Pulkkinen

Erica Komisar

Renata Kaczmarska

Kontakter

Ingvild Segersam

Presskontakt Ordförande