Svenska ungdomars lärande och psykiska hälsa

Tid 17 Juni 2010 09:00 – 17:00

Plats Högloftet, Skansen, Stockholm

Varför mår inte svenska barn bäst i världen? Varför lär sig de sig bara genomsnittligt i skolan? Varför har vi oordning i våra klassrum och mobbning i våra skolor? Varför Sverige - med sina utomordentliga materiella och sociala förutsättningar? Världens kanske främste nytänkare inom barns och ungas utveckling, Dr. Gordon Neufeld, talar om denna fråga på ett heldagsseminarium den 17 juni på Skansen - anknytning och emotionell trygghet ger drivkraften för lärande. Dr. Gordon Neufeld är en internationellt erkänd kanadensisk psykolog med 35 års klinisk erfarenhet av unga människor i de mest skiftande miljöer. Hans bok, "Våga ta plats i ditt barns liv" om föräldraskap och anknytning, har översatts till åtta språk. "Vi står inför ett helt nytt synsätt när det gäller unga människors utveckling", menar Gordon Neufeld. "Vi vet idag att barns emotionella trygghet är avgörande för deras lärande." Gordon Neufeld föreläser på engelska och är en utomordentlig talare. Maria Larsson, Sveriges folkhälsominister, sätter seminariets frågeställningar i ett svenskt perspektiv. Paneldiskussion med: Karin Rågsjö (v) Ann Arleklo (s) Mats Pertoft (mp) Solveig Hellquist (fp) Mats Gerdau (m) Maria Kornevik Jakobsson (c) Emma Henriksson (kd) Pris: 1550 kr per person inklusive kaffe/lunch/kaffe. Vid fem anmälningar från samma organisation går den femte gratis. Reservera din plats idag! Anmäl dig på: http://www.haro.se/anmalan/ Läs mer om seminariet på http://www.haro.se/seminarium17juni/ Ladda ner vår inbjudan som pdf-fil: http://www.haro.se/pdf/seminarieinbj2010.pdf För mer information kontakta: seminariet@haro.se

Kategorier

  • barn
  • barn och ungas psykiska hälsa
  • förskola
  • föräldraskap
  • inlärningssvårigheter
  • psykisk ohälsa
  • skola
  • gordon neufeld
  • psykologi
  • utvecklingspsykologi

Kontakter

Ingvild Segersam

Presskontakt Ordförande