Pressmeddelande -

Haro om sambandet tidig förskoledebut och psykisk ohälsa

Efter en debattartikel av Malin Appelgren och Christian Ekström-Sörlie på Svenska Dagbladets Brännpunkt den 21 juli, "Studera hur förskolan påverkar barns trygghet", uttalar sig idag Haros familjepolitiske expert Jonas Himmelstrand i tidningen Världen idag om behovet av forskning på sambandet mellan psykisk ohälsa och tidig förskolestart.

Artikelförfattarna efterlyser mer forskning i ämnet, och skriver bland annat: "Vi har alltså tre oomtvistade företeelser: ökande psykisk ohälsa bland ungdomar, allt fler barn som i tidig ålder separeras från sina föräldrar för att börja förskola samt det faktum att barns bristande anknytning riskerar att bidra till psykisk ohälsa senare i livet. Om vi lägger ihop dessa företeelser blottlägger vi en fråga: Kan det finnas ett samband? Vi vågar inte utesluta det."

Jonas Himmelstrand säger: "Man kan säga att ett orsakssamband mellan tidig förskolestart enligt svensk modell och senare psykisk ohälsa är en väl underbyggd hypotes. Det finns flera rimliga orsakssamband mellan tidig förskolestart och framtida psykisk ohälsa. Haro har arrangerat fyra seminarier med internationell expertis sedan 2009, som tydligt presenterat kunskap i den riktningen."

(Se till exempel Haros senaste seminarium med Gordon Neufeld i maj 2013, The Irreducible Needs of Children här.)

Visst kan mer forskning göras, menar han, men framhåller att åtgärder borde sättas in redan nu.

"Blotta misstanken om ett dylikt samband borde omedelbart leda till ett generöst vårdnadsbidrag för de föräldar som känner att deras barn behöver annan omsorg än förskola. I synnerhet eftersom vi idag vet att vissa barn är särskilt känsliga."

Himmelstrand nämner också svårigheten att diskutera frågan i Sverige.

"Den svenska förskoledebatten domineras av rädslan för att tala klarspråk eftersom det leder till en starkt emotionellt färgad debatt. Detta är konsekvensen av att staten desavuerat föräldraskapet och lämnat föräldrar med en känsla av maktlöshet över valet av omsorgen om de egna barnen. Att bli påmind om detta är smärtsamt, därför ar debatten svår att föra."

Relaterade länkar

Ämnen

  • Familjefrågor

Kategorier

  • tidig förskolestart
  • föräldraskap
  • familjepolitik

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.

Kontakter

Jonas Himmelstrand

Familjepolitisk expert och styrelseledamot 08-200114

Relaterat innehåll