Pressmeddelande -

Seminarium: Möter vi barns behov i Sverige? - experter från Sverige och Kanada diskuterar

Sverige har höga ambitioner för sina barn och unga. Samtidigt pekar kurvorna om psykisk hälsa och skolresultat oroväckande nedåt. Gör vi fel saker? Har vi missförstått våra barns egentliga behov? På detta seminarium presentera ett utvecklingsorienterat nytänk om barns behov, och svenska experter diskuterar sedan dess relevans för Sverige i en modererad diskussion.

Huvudtalare: Dr Gordon Neufeld från Vancouver, Kanada
En ledande uttolkare av detta nytänk är den kanadensiske psykologen dr Gordon Neufeld. Dr Neufeld är Kanadas främste utvecklingsorienterade barn- och familjepsykolog och är välkänd i Sverige genom studiedagen som Kunskapskanalen nyligen sände. Hans bok "Våga ta plats i ditt barns liv" är översatt till fjorton språk. Med utvecklingsvetenskap och 40 års klinisk erfarenhet av barn, unga och familjer i de mest skilda miljöer, har han skapat en ny förståelse av barns och ungas behov.

Se även Gordon Neufelds föreläsning från Skansen 2011: "Ensuring the Well-being of our Children and our Society"

Välkända svenska experter:
Anna Sandell, leg. psykolog och ordförande i Psifos - Psykologer i förskola och skola
Genom förskolans och skolans dominans i svenska barns liv är förskole- och skolpsykologer ofta de första vittnena till hur barns behov möts i Sverige.

Louise Hallin, leg. psykoterapeut och barnmorska
Behöver ingen närmare introduktion. Väl känd från TV och många debatter. Har som psykoterapeut en gedigen erfarenhet om barns och ungas villkor i Sverige idag.

John Steinberg, fil. dr. i pedagogik

Välkänd inom den svenska skolvärlden som Pedagogdoktorn. Stor erfarenhet av svenskt skolväsende. Känd för allmänheten genom Skolakuten på TV. Författare till 48 böcker om pedagogik.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tid, plats och pris
Fredagen den 31 maj 2013, kl. 9.00-ca 17.00 på Högloftet på Skansen i Stockholm.
Pris: 1550 kr per person inklusive kaffe/lunch/kaffe.
Vid fem anmälningar från samma arbetsplats går den femte deltagaren gratis.
Du kan också ladda ner vår inbjudan som pdf-fil: http://haro.se/pdf/seminarium13.pdf?PHPSESSID=886dfa6dedbc79c42be6bd6538df9311


Anmälan och kontakt
Anmäl dig på:
http://www.haro.se/seminarium2013/

För mer information kontakta oss på: info@haro.se
Eller ring Haros ordförande Ingvild Segersam: 0734-45 95 96
eller projektledaren Jonas Himmelstrand: 018-10 23 30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varmt välkommen till en seminariedag
med nya perspektiv på barn, familj och psykisk hälsa!


Arrangör:
Haro, Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet & Föräldraskap.
Box 737, 114 79 Stockholm, Sweden.
www.haro.se * seminariet@haro.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Familjefrågor

Kategorier

  • svensk skola
  • barn och ungas psykiska hälsa
  • förskola
  • psifos
  • louise hallin
  • john steinberg
  • gordon neufeld

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.

Kontakter

Jonas Himmelstrand

Familjepolitisk expert och styrelseledamot 08-200114

Ingvild Segersam

Presskontakt Ordförande

Relaterat innehåll

Relaterade event