Pressmeddelande -

Ulla Waldenström tilldelas guldmedalj

Vid årets riksstämma beslöt Riksorganisationen Haro att tilldela Ulla Waldenström, senior professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet, Haros guldmedalj år 2015.

Guldmedaljen delas ut till personer som, enligt Haros sätt att se, på ett utmärkt sätt väckt debatt kring barns och föräldrars intressen, och verkat för och värnat om deras bästa. Utmärkelsen har delats ut varje år sedan 1988.

Motivering:

Ulla Waldenströms bok ”Mår barnen bra i förskolan?” gavs ut under 2014. I boken redogör hon för utvecklingen inom svensk förskola under de senaste femtio åren, och påtalar den stora avsaknaden av forskning om hur dagens förskola egentligen påverkar barns hälsa och lärande.

I den efterföljande debatten har Ulla Waldenström på många sätt, i intervjuer, artiklar och andra sammanhang fortsatt att rakryggat efterlysa forskning kring hur dagens förskola påverkar barnens hälsa, lärande och psykosociala utveckling, och hon har därigenom varit en tydlig, klartänkt och saklig röst för Sveriges barn.

Hon har även modigt satt ljuset på det snäva debattklimat som råder i frågor som rör svensk förskola, och tydligt efterlyst en mer öppen och ärlig debatt i dessa frågor.

Några citat:

”Jag menar att förskolans kvalitet endast kan bedömas i relation till hur den påverkar barnen. … Den bild jag fått av svensk förskola är att kunskapen om dess effekt på barnen är mycket bristfällig.” – Brännpunkt, Svenska Dagbladet, 1 juli 2014

”Att nästan alla barn i Sverige tas om hand i en och samma omsorgsmodell under stor del av sin vakna tid, under de mest dynamiska åren i sin utveckling, innebär i ett historiskt perspektiv en stor samhällsförändring. Det ställer höga krav på verksamheten. Ett barnperspektiv värt namnet ser inte bara till de goda ambitionerna och de vackra målformuleringarna, eller till barnens reaktioner för stunden, utan till förskolans långsiktiga påverkan på barnen. … En förskola med genuint barnperspektiv måste ta frågan om långsiktiga effekter på barns hälsa och psykosociala utveckling på allvar. Samtidigt har vi en hel del kunskap från annan typ av forskning, till exempel om små barns behov och anknytning, och om barnhjärnans utveckling … Vi vet att det är särskilt viktigt att miljön för de minsta barnen är lugn och trygg; att det finns sådan kontinuitet bland personalen att anknytning är möjlig. Vi vet att barn är olika i sin utveckling och därmed också behoven.”

– Göteborgsposten, debatt, 27 december 2014

”En anledning till att förskolan undgår kritisk granskning är debattklimatet, menar Ulla Waldenström. Den som kritiserar förskolan riskerar att bli stämplad som antifeminist. Hon beskriver det som att jämställdhetsperspektivet har ’lagt en våt filt över förskoledebatten’. … Att det är politiskt inkorrekt att kritisera förskolan är ett stort hinder mot en frisk debatt, vilket till och med märks i myndighetsrapporter. Jag är själv positivt inställd till förskolan, det är därför jag skriver den här boken. Men den måste hålla hög kvalitet, vilket kräver kritisk granskning och öppen debatt.” – Lärarnas Tidning, 22 maj 2014

Några artiklar av Ulla Waldenström:

"Vi vet för lite om hur förskolan påverkar barn", Göteborgsposten debatt

"Förskolan blir bättre av kritisk granskning", Göteborgsposten debatt

"Det borde inte vara tabu att kritisera förskolan", SvD Brännpunkt

Intervju i Lärarnas Tidning: "Problem med förskolan slätas över"

Relaterade länkar

Ämnen

  • Familjefrågor

Kategorier

  • svensk förskola
  • barnomsorg
  • forskning svensk förskola

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.

Presskontakt

Ingvild Segersam

Presskontakt Ordförande

Relaterat innehåll