Skip to main content

​300 lägenheter med ny modell för samverkan

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2019 08:30 CEST

Illustration: Liljewalls arkitekter/AL studio

Efter ett drygt års arbete presenterar Härryda kommun den första detaljplanen som en kommunal bostadsaktör tagit fram. Bostadsföretaget Förbos plan för omkring 300 nya bostäder i området Säteriet i Mölnlycke är nu redo att visas upp. 

– Efter många år av renovering och modernisering i Säteriet vill vi utveckla området och bygga fler lägenheter. Istället för att vänta på att kommunen ska hinna göra allt jobb har vi själva varit aktiva i det tidigaste planeringsskedet, säger Förbos fastighetsutvecklingschef Anna Olá.

I samverkan som kallas exploatörsdriven detaljplan, har den kommunala bostadsbyggaren Förbo tagit fram alla nödvändiga utredningar och underlag medan Härryda kommun koncentrerar sig på att vara rådgivande instans och garant för att olika intressen tas till vara.

– Den viktigaste skillnaden är att vi i kommunen nog inte hunnit ta fram planen för Säteriet överhuvudtaget just nu. Genom att vi låter byggherrar som Förbo ta ansvar för större delen av planarbetet får vi fram avsevärt många fler bostadsområden på samma tid utan att göra avkall på kvaliteten i processen, säger Peter Wallentin, plan- och bygglovschef i Härryda som driver detaljplanen som ett pilotprojekt tillsammans med Förbo.

De boende i Säteriet får nu komma in med synpunkter på planen. Förbo och kommunens planavdelning går sedan igenom dem tillsammans, för att se om något i förslaget behöver ändras. Sedan återstår en del juridiska avstämningar innan de 300 lägenheterna kan byggas.

FAKTA:
Detaljplanen för Förbos bostadsområde Säteriet i Mölnlycke byggt i början av 1970-talet, handlar om en förtätning från drygt 700 till över 1 000 bostäder, hyres- och bostadsrätter blandat. Parkeringsplatser och en del grönytor inne i området får flytta på sig för 3-6-våningshus. En stadsliknande gata ska kantas av verksamhetslokaler och utrymme finns att bygga en förskola och ett p-hus. 


Kontakt:

Kenneth Fondén, kommunens samordnare för exploatörsdriven detaljplan i Härryda kommun
telefon: 010-452 27 30
e-post. kenneth.fonden@tyrens.se

Anna Olá, chef fastighetsutveckling hos Förbo, 
telefon: 031-746 63 55
e-post: anna.ola@foerbo.se

Härryda kommun är en del av Göteborgsregionen (GR). Vi finns mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Härryda kommun har flera naturreservat och är rik på skogsmark och sjöar.

Närmare 2 700 kommunanställda servar en befolkning på knappt 38 000 invånare med skolor, äldreomsorg och kulturaktiviteter. Härryda kommun arbetar hårt för ett attraktivt företagsklimat. Fler invånare blir vi när ett helt nytt, hållbart samhälle för 25 000 invånare i södra Landvetter är färdigt.