Gå direkt till innehåll
De globala målen för hållbar utveckling.
De globala målen för hållbar utveckling.

Pressmeddelande -

Härryda kommun i nationellt projekt kring Agenda 2030

Härryda kommun är en av 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

- Jag är glad över att Härryda kommun är en av de kommuner som deltar i Glokala Sverige-projektet eftersom vi anser att de globala målen och Agenda 2030-arbetet är viktigt och prioriterat. Härryda kommun vill ligga i framkant i detta område och göra skillnad, därför ser vi fram emot att fortsätta vårt Agenda 2030-arbete genom att delta i Glokala Sverige, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande, Härryda kommun.

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med stöd av Sida. Genom att följa arbetet med Agenda 2030 i landet och göra kopplingar till det globala arbete som görs världen över ska projektet stimulera och engagera kommunernas arbete med Agenda 2030 som redan har påbörjats på många håll.

Kommunfullmäktige i Härryda kommun har pekat ut Agenda 2030 som ett särskilt prioriterat område. Redan idag pågår en mängd olika insatser som stödjer genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling som finns i Agenda 2030. En strategisk plan kommer inom kort att fastställas och där pekas riktningen ut för fortsatta och förstärkta insatser, bland annat i form av en satsning på information och utbildning för såväl invånare som kommunens medarbetare.

Att vara med i projektet Glokala Sverige ger förstärkta möjligheter att arbeta just med kunskapshöjning och informationsinsatser av olika slag. Kommunerna som ingår i Glokala Sverige får ta del av utbildningsinsatser med föreläsningar och workshops samt får tillgång till nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. En nationell konferens kommer att genomföras inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.

- Vi ser fram emot att genom Glokala Sverige få extra kraft i det kommande arbetet med att höja kunskap och medvetenhet om Agenda 2030 och hållbar utveckling, säger Frida Barrett, utvecklingsledare i Härryda kommun. Genom kunskap ökar de konkreta åtgärder och förändringar som behöver ske lokalt för att bidra till att de globala målen uppnås.

Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverige. Där finns också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.

För mer information kontakta:

Frida Barrett, Härryda kommun: 031 724 63 04 

Pekka Johansson, pressekreterare Svenska FN-förbundet: 073-374 62 84 

Kerstin Blom-Bokliden, miljöexpert, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 070-606 41 93

Ämnen

Regioner


Härryda kommun är en del av Göteborgsregionen (GR). Vi finns mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Härryda kommun har flera naturreservat och är rik på skogsmark och sjöar.

Närmare 2 700 kommunanställda servar en befolkning på knappt 38 000 invånare med skolor, äldreomsorg och kulturaktiviteter. Härryda kommun arbetar hårt för ett attraktivt företagsklimat. Fler invånare blir vi när ett helt nytt, hållbart samhälle för 25 000 invånare i södra Landvetter är färdigt. 

Presskontakt

Karin Dahl

Karin Dahl

Presskontakt Kommunikationschef 031-724 61 63
Susanna Eskilsson Juhlin

Susanna Eskilsson Juhlin

Presskontakt verksamhetschef kultur och fritid Kultur och fritid i Härryda kommun 031-724 64 34
Härryda kommun
Råda torg 1
435 80 Mölnlycke
Sweden