Pressmeddelande -

Hassela har sparat mer än 600 miljoner åt Skånes kommuner

Under de senaste tio åren har ett hundratal skånska ungdomar med missbruksproblem fått behandling av Hassela, en organisation som arbetar med att förebygga missbruk och kriminalitet. Det innebär en besparing på cirka 600 miljoner för Skånes kommuner visar en ny studie som tagits fram inför Hassela Skånes tioårsjubileum på fredag. Då har inget av allt deras förebyggande arbete räknats.

Behandling för hundra ungdomar med missbruksproblem kostar, mycket högt räknat, cirka 225 miljoner kronor under tio år. Studien visar att för ca 20 av dessa ungdomar lyckas inte behandlingen. Det innebär ytterligare 168 miljoner kronor i skadeverkningar. Totalt blir kostnaden närmare 400 miljoner kronor. Utan behandling hade endast tio av hundra ungdomar själva kunnat ta sig ur sitt missbruk. Om dessa ungdomar inte fått hjälp, utan fortsatt i missbruk och kriminalitet, hade samhällets kostnad för dem blivit drygt en miljard kronor, eller 600 miljoner mer än om de fått behandling.

- Det visar hur viktigt det är att ungdomarna får hjälp. Ju tidigare insatserna kan göras, desto bättre är det både för ungdomarna själva och för samhället, säger Lasse Siggelin, föreståndare på Hassela Gotland och den som tagit fram beräkningen.

Förutom arbetet med ungdomar i missbruk, vilket företrädesvis sker på Gotland, har Hassela Skåne sedan starten 1998 satsat på förebyggande insatser för ungdomar. Huvudmålet med insatserna är att få samverkan mellan familjer och olika myndigheter att fungera bättre för att förhindra att ungdomarna hamnar i missbruk och kriminalitet.

Hassela Skånes förebyggande arbete är dessutom mycket bredare än så. Genom åren har Hasselas utbildare hållit tusentals föreläsningar och utbildningar för elever, personal och föräldrar på vanliga skolor. Syftet är att stärka det förebyggande arbetet på föreningar och skolor, så att ungdomar aldrig ska behöva hamna i Hasselas övriga verksamheter.

Hassela Skåne satsar nu på att utöka både öppenvårdsprogrammet Hassela Mentorskap som finns i flera skånska kommuner och sitt eget behandlingshem Hassela Skomakaren i Eslöv. Hassela Mentorskap är ett individbaserat program som kan användas på ungdomens hemmaplan, antingen för att undvika en dyrare placering på behandlingshem eller för att ge stöd på hemmaplan efter behandling på annan ort.

- Vi arbetar för att insatser ska sättas in innan ungdomarna fastnar i kriminalitet eller missbruk. Dels hjälper det många ungdomar och deras anhöriga till ett bättre liv, dels blir kostnaden för behandlingen lägre och besparingarna i form av uteblivna skadeverkningar ännu större, säger Jan-Åke Eriksson, verksamhetschef och grundare av Hassela Skåne.

Beräkningarna i studien baserar sig på att cirka hundra skånska ungdomar varit inskrivna på Hassela Gotland under de senaste tio åren och att åtta av tio har kunnat återgå till ett liv utan missbruksproblem efter behandlingen. Beräkningarna är uppskattningar för en tioårsperiod som baseras på rapporten "Det är bättre att stämma i bäcken än i ån" från försäkringsbolaget Skandia. Hassela Skåne samarbetar nära med Hassela Gotland, bl.a. genom att arbeta med föräldrarna till ungdomar som behandlas på Gotland.

Hassela Skånes egna verksamheter är insatser som sätts in ännu tidigare och därför kostar ännu mindre och sparar ännu mer pengar, men på det finns i dagsläget inga beräkningar.

Ämnen

  • Skola

Regioner

  • Skåne

Hassela Helpline - 0200-220 555

Sveriges enda nationella, mångspråkiga telefonjour om ungdomar i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Öppen för föräldrar, syskon, kompisar och andra som är oroliga att någon ung människa är på väg in i kriminalitet eller missbruk.

Hassela Helpline nås på 0200-220 555 och www.hasselahelpline.se

info@hasselahelpline.se.

Relaterat innehåll

Relaterade event