Pressmeddelande -

Hassela Helpline bjuder in till presskonferens, ons 26 maj.

Hassela Helpline och Nicolas Lanubba bjuder in till presskonferens för att diskutera vad förebilder och eldsjälar kan göra för att minska missbruk, kriminalitet och utanförskap bland ungdomar i Skåne. Nicolas Lanubba är projektledare för helamalmö och har med idrotten som redskap engagerat över 10 000 barn med ledorden motion, integration och brottsförebyggande. Hassela Helpline är en ideell förening som arbetar förebyggande med ungdomar om missbruk, kriminalitet och utanförskap.


Under Malmöfestivalen 2010 kommer Hassela Helpline att varje dag utnämna Dagens Eldsjäl och Dagens Förebild till lokala ledstjärnor. Dagens Eldsjäl har genom sitt outtröttliga engagemang med framgång aktiverat sig och sin närhet i drogförebyggande arbete. Dagens Förebild är en skåning som genom sitt engagemang och sin glöd i frågor gällande ungdomar och barn inspirerar och berör.

Idag finns det många människor som genom sitt brinnande engagemang gör fantastiska saker för att hjälpa och stötta ungdomar i deras vardag. Det behövs ledstjärnor som kan inspirera människor till att diskutera frågor som ofta skyms bakom sociala tabuföreställningar. Därför går vi ut till allmänheten med en förfrågan om att nominera förebilder och eldsjälar som finns direkt i människors vardag. De nominerade kan vara allt ifrån vaktmästare till politiker. Vi hoppas kunna belysa dessa individer, och få människor att reflektera över hur ungdomars situation ser ut idag – i Sverige och i Skåne – och vad de själva och andra kan göra för att förbättra sin närmiljö.

Presskonferensen kommer att äga rum på Sallerupsvägen 5 i Malmö den 26/5 2010, 11.00. Hassela Helpline och Nicolas Lanubba kommer att göra ett uttalande om vad lokala eldsjälar och förebilder kan göra för att förbättra situationen för ungdomar. Därefter kommer en panel att kunna svara på frågor. Vi skulle uppskatta ifall ni kunde meddela eventuell närvaro i förväg.

Vem: Hassela Helpline och Nicolas Lanubba

När: ons 26 maj 2010, 11.00

Var: Sallerupsvägen 5, 212 18 Malmö

Med vänlig hälsning
Lucas Nilsson
Pressekreterare

Tel: 0731-41 36 24
Växel: 040-600 43 40
E-post: lucas.nilsson@hasselahelpline.se
Webbsida: www.hasselahelpline.se

Hassela Helpline är en ideell förening som arbetar med förebyggande verksamhet för ungdomar med fokus på missbruk, kriminalitet och utanförskap. Föreningen bedriver bl.a. en mångspråkig telefonjour och chattlinje som bemannas av utbildade volontärer och som håller öppet fem dagar i veckan och på storhelger.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • förebyggande arbete
  • ledarskap
  • ungdomar
  • förebilder
  • missbruk
  • kriminalitet
  • festival

Hassela Helpline - 0200-220 555

Sveriges enda nationella, mångspråkiga telefonjour om ungdomar i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Öppen för föräldrar, syskon, kompisar och andra som är oroliga att någon ung människa är på väg in i kriminalitet eller missbruk.

Hassela Helpline nås på 0200-220 555 kl 9-15 på vardagar och vissa kvällar, samt på www.hasselahelpline.se och info@hasselahelpline.se.

Relaterat innehåll