Gå direkt till innehåll
Rött ljus för räka men rödlistan är intakt

Pressmeddelande -

Rött ljus för räka men rödlistan är intakt

Med anledning av den begreppsförvirring som rått i media de senaste dagarna vill vi göra ett förtydligande. Rödlistade arter har inte något med WWFs ”Fisk till middag?” att göra. En rödlista tas fram av ArtDatabanken, Naturvårdsverket, och är en redovisning av arters risk att dö ut från ett område, t.ex. ett land medan ”Fisk till middag” är en konsumentguide som ska hjälpa konsumenter att välja hållbart fiskad fisk. Så nordhavsräka är inte rödlistad men den har hamnat på WWFs röda (låt bli) lista.

ArtDatabanken har Naturvårdsverkets uppdrag att ta fram Sveriges rödlista, den senaste kom ut 2010. Rödlistan baseras på de internationellt vedertagna kriterierna från Internationella Naturvårdsunionen och vid rödlistningsbedömningen utvärderas tillgängliga data från forskning, miljöövervakning, museer, amatörbiologers rapporter, litteratur m.m. mot de internationella, formaliserade kriterierna. Om en art rödlistas är det helt oberoende av om det finns speciella bevarandeskäl, eller om arten i fråga omfattas av lagstiftning, konventioner eller t.ex. speciella affektionsvärden. Kriterierna syftar enbart till att så objektivt som möjligt kvantifiera den relativa utdöenderisken.WWFs konsumentguide ”Fisk till middag?” däremot är en hjälp för konsumenter, dagligvaruhandel och restauranger att göra hållbara val av fisk. Den är en del av WWFs arbete för att värna hållbara marina ekosystem och stoppa utfiskningen av våra vatten. I guiden kan man färgkodat se vilka arter och/eller bestånd som är ok att äta enligt WWFs kriterier. Koderna är grönt (smaklig måltid), gult (var försiktig med) eller rött (låt bli) ljus.


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Havets Hus i Lysekil AB

Havets Hus är ett havsvattenakvarium som visar och berättar om livet i Västerhavet. Det är ett av Bohusläns populäraste besöksmål med runt 80 000 besökare årligen.

Presskontakt

Maria Jämting

Maria Jämting

Presskontakt VD 0705-216530
Helen Sköld

Helen Sköld

Presskontakt Akvariechef, fil mag Marinbiologi Fakta om livet i havet 0523-668164