Skip to main content

Stor satsning som snart är klar, påverkade resultatet för Havets Hus under 2019

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2020 11:00 CET

Besökare vid klappakvariet på Havets Hus

Havets Hus har under de senaste åren genomgått en stor om – och tillbyggnad som öppnade för gäster 1 juli. Sedan dess har 20% fler besökare kommit än senast jämförbara period, men anläggningen öppnade en och en halv månad efter tidplanen vilket har påverkat resultatet för 2019.

När Havets Hus öppnade för besökare var allt inte klart, utan en del har färdigställts under hösten och vintern. Framförallt gällde det nya utrymmen för undervisning och kontor, men även färdigställande av inredning i akvarierna i det nya grunda området. Det som återstår nu är ett antal större och mindre akvarier samt informations- och inredningsdetaljer. Det kommer bland annat fyra stora akvarier under juni månad som ska fylla sidorna kring det cylindriska akvariet, ytor som idag består av samlingssal och utställningsytor.

2019 hade akvariet drygt 58 000 besök under den öppna perioden mellan juli och december. Det är 11% mer än genomsnittet de senaste fem åren och 20% bättre än det senaste året, med öppet dessa månader. Det var dock 30% färre besök än budgeterat för 2019 vilket berodde på att akvariet inte kunde öppna i mitten av maj som planerat utan först 1,5 månad senare. Något som Havets Hus inte kunde påverka. Över 2 000 elever besökte akvariet och över 120 lektioner genomfördes av Havets Hus, både i akvariet och ute på skolorna.

I början av juli genomfördes året hajsläpp vilket genererade rekordmycket spridning i svenska medier, och därmed nådde vi ut med mycket information om Småfläckig rödhaj och hajarnas situation i havet. Det var också flera tusen besökare som var med i samband med hajsläppet, som genomfördes i samarbete med Världsnaturfonden WWF. Havets Hus ändamål är att visa och förmedla kunskap om den marina världens djurliv och förhållanden, främst med inriktning på närområdet – Västerhavet. Det sker både i akvariet och genom information till pressen. Under 2019 hade Havets Hus en räckvidd på över 55 miljoner potentiella läsningar, lyssningar eller tittningar i svenska medier och hajsläppet väckte störst uppmärksamhet med en räckvidd på 27 miljoner mottagare.

Under hösten bjöds akvarier från Sverige, Norge och Danmark in till Havets Hus för en konferens om bevarandearbete och marin pedagogik. Även denna aktivitet genomfördes i samarbete med Världsnaturfonden WWF.

Resultatet före bokslutstransaktionerna blev -1,9 mkr jämfört med -323 tkr tkr 2018. Havets Hus har tidigare bidragit med närmare 500 tkr i koncernbidrag till kommunkoncernen men 2019 är det istället Havets Hus som mottar 1,8 mkr i koncernbidrag. Det är något som inte är ovanligt i branschen där Borås djurpark är ett närliggande exempel med betydligt större koncernbidrag årligen. Detta eftersom en attraktion lockar besökare till platsen. Besökare som sedan lägger över 90 % av sina semesterpengar på andra verksamheter i området, vilket bidrar till sysselsättning och skatteintäkter till kommunerna.

38 mnkr är nuvarande anskaffningsvärde för tillbyggnationen inklusive projekteringskostnader och egen arbetad tid. Finansierare är Havets Hus, Västra Götalandsregionen, Thordensstiftelsen, Libero och Aurena Laboratories. Lysekils kommun har omvandlat ett lån till eget kapital samt beviljat borgen för de lån som Havets Hus upptagit för projektet. Hittills uppgår lånen till 25 mnkr men ytterligare lån kan komma att tecknas inom ramen för beviljad borgen, för att finansiera kvarvarande kostnader i projektet såsom exempelvis de fyra stora akvarierna som monteras i juni i år.

Havets Hus i Lysekil AB

Havets Hus är ett havsvattenakvarium som visar och berättar om livet i Västerhavet. Det är ett av Bohusläns populäraste besöksmål med runt 80 000 besökare årligen.