Gå direkt till innehåll
Helsingborg City arbetar med metoden Purple Flag i områdena Söder och Helsingborg C, som nu båda omcertifierats av Svenska Stadskärnor.
Helsingborg City arbetar med metoden Purple Flag i områdena Söder och Helsingborg C, som nu båda omcertifierats av Svenska Stadskärnor.

Pressmeddelande -

Söder och Helsingborg C omcertifieras av Svenska Stadskärnor

Helsingborg City arbetar sedan hösten 2016 genom bred samverkan med metoden Purple Flag för att skapa en jämställd, trygg och attraktiv stad med ett varierat utbud och aktiviteter för alla även efter klockan 17. Nu har områdena Söder och Helsingborg C omcertifierats av Svenska Stadskärnor.

– Vi är väldigt glada över omcertifieringarna. Nu fokuserar vi på att hålla i den goda utvecklingen som vi nått. Vi får inte stanna upp, luta oss tillbaka och känna oss nöjda. Det finns hela tiden förbättringspotential och vi måste vara beredda på att snabbt kunna åtgärda nya förutsättningar och utmaningar, säger Hanna Candell, VD Helsingborg City.

Helsingborg C
Arbetet med Purple Flag för Helsingborg C startades 2017 inför den stora ombyggnad som fastighetsägaren Wihlborgs planerade för resecentrum och restaurangdelen. Handlingsplanen, som följs upp löpande och uppdateras, certifierades av Svenska Stadskärnor 2018 och omcertifierades första gången 2020 och nu igen i november 2022.

– Trafikverket gör regelbundet mätningar av NRI (Nöjd resenär index). För 2022 hamnade index på 71 jämfört med 63 för 2019. Detta bekräftar att vårt gemensamma arbete med att genomföra handlingsplanen och att de ombyggnationer och förbättringar som gjorts har gett önskad effekt, säger Ann-Charlotte Wedelsbäck, processledare Purple Flag.

Det lyckade arbetet på Helsingborg C är ett resultat av en etablerad samverkan mellan Helsingborg City, fastighetsägare, Helsingborgs stad och myndigheter för att agera på såväl utmaningar som förbättringsmöjligheter.

– Att för fem år sedan lämna gamla ”Knutpunkten” för att ta emot nya Helsingborg C har varit en jättespännande förvandling. Det som tar lite längre tid är att tvätta bort det gamla ryktet om en lite otrygg stationsbyggnad, men jag vet att vi är på god väg nu, säger Peter Siroky, förvaltare på Wihlborgs.

Framgångar på Helsingborg C:

  • Ombyggnaden från renodlat resecentrum till en tryggare, modern, ljus och attraktiv miljö med god service till resenärer.
  • Kitchen Floor en våning upp med sin uteservering har blivit en ny mötesplats.
  • Kungstorget har byggts om till ett välkomnande entrétorg både till Helsingborgs stadskärna men även till Helsingborg C.
  • Det finns idag inga tomma lokaler tack vare Wihlborgs arbete med att matcha in rätt etableringar för att förstärka byggnadens funktion och rikta servicen till rätt målgrupp.

Söder
Arbetet med Purple Flag för Söder startades 2019. Handlingsplanen, som följs upp löpande och uppdateras certifierades av Svenska Stadskärnor 2020 och omcertifierades första gången 23 nov 2022.

– För att finnas närvarande på plats i vardagen för verksamheter och fastighetsägare har vi anställt en cityledare. Att bygga upp en samverkan och ett förtroende tar tid och det har under det senaste året resulterat i ett stort engagemang både genom evenemang men även platssamverkansprojekt för att aktivera och bjuda in besökare från alla stadsdelar, säger Hanna Candell, VD Helsingborg City.

Helsingborg City har även arbetat med en etableringsstrategi för Söder och etableringsansvarig på Helsingborg City jobbar med att matcha företag och fastighetsägare för att stärka Söders identitet. Samverkan har fördjupats både med fastighetsägare och verksamheter, vilket kommer vara till stor nytta i det fortsatta arbetet.

En trygghetsanalys gjordes av Stiftelsen Tryggare Sverige 2019 med en uppföljning 2022, som visar på att samverkan fördjupats och att den gemensamma målsättningen är tydlig och resultat börjar synas.

– För tryggheten är närvaro viktig dels genom Polis, Ordningsvakter, Trygghetsvärdar, Södervärdar men även genom aktivering av platser för att möjliggöra den naturliga sociala kontrollen säger Ann-Charlotte Wedelsbäck, processledare Purple Flag.

Om Purple Flag
Metoden Purple Flag kommer från England och i Sverige är det Svenska Stadskärnor som utbildar i processen och som certifierar de handlingsplaner som tas fram. Handlingsplanerna är konkreta och har en genomförandetid på två år. Därefter utvärderas arbetet och ny handlingsplan tas fram för omcertifiering. I Helsingborg är det Helsingborg City som äger processen.

För mer information kontakta:

Ann-Charlotte Wedelsbäck
Processledare Purple Flag
ann-charlotte.wedelsback@helsingborg.se

0732-31 11 13

Hanna Candell
VD, Helsingborg City
hanna.candell@helsingborg.se

0768-361280

Peter Siroky
Förvaltare på Wihlborgs
Peter.Siroky@wihlborgs.se
042-490 46 36

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Helsingborg City utsågs till Årets stadskärna 2022, en utmärkelse som delas ut till den stad som gjort störst förnyelse av sin stadskärna genom samverkan mellan det privata och det offentliga. Bolaget ägs av Helsingborgs Cityförening, Fastighetsägarna City och Helsingborgs stad. Vi arbetar med att levandegöra city. Vår vision är att Helsingborg city ska vara en plats som alla älskar att besöka, leva och verka i.

Kontakter

Ebba Granbom

Ebba Granbom

Presskontakt Marknadskoordinator 0733-32 59 01

Tillsammans för en levande stadskärna!

HBG City är ett bolag som arbetar med att levandegöra city och att skapa samverkansförutsättningar för de som verkar i staden eller har ett intresse av att vara med och bidra till ett mer levande och pulserande city. Vi ägs av Helsingborgs Cityförening, Fastighetsägarna i city och Helsingborgs stad som tillsammans medverkar till att stärka attraktiviteten i stadskärnan.

Vår vision är att Helsingborg city ska vara en plats som alla älskar att besöka, leva och verka i.

HBG City
Drottninggatan 7A
25221 Helsingborg
Sverige