Pressmeddelande -

Över 100 000 besvarade frågor om läkemedel per år bidrar till patientsäkerheten

Health Solutions besvarar nu över 100 000 medicinska frågeställningar per år och är ett av Nordens största farmaceutiska callcenter. Tillgängligheten till kvalificerad rådgivning kring användning av läkemedel är en av de viktigaste patientsäkerhetsfrågorna, säger Martin Svensson, VD på Health Solutions AB.

Sedan starten 2009 har antalet ärenden som hanteras vid Health Solutions farmaceutiska supportcenter i Uppsala ständigt ökat. Nya kunder ser värdet av den kompetens som finns hos Health Solutions och ansluter sig till tjänsten samtidigt som antalet patienter och vårdpersonal som använder supporttjänsten ökar. Apoteksaktörer och läkemedelsföretag ser stora fördelar med att på detta sätt kunna optimera sina resurser och sin verksamhet.

Nyttan med läkemedelsbehandling är stor med potential att både bota, lindra och förebygga sjukdom. Men läkemedel är också en riskfaktor i vården där framför allt äldre och barn är extra utsatta. Behovet av kvalitetsgranskad information är stort och tillgängligheten inte alltid den bästa.  Att få rådgivning på sitt modersmål är av stor betydelse och på Health Solutions besvaras frågor på de nordiska språken svenska, danska, norska och finska. ”Vår vision är att vi inom några år kommer att vara den första kontakten för merparten av de kunder som har frågor om sina läkemedel” säger Martin Svensson. ”Oavsett vart man vänder sig med sin fråga om läkemedel har man rätt till ett snabbt och korrekt svar, det bidrar till patientsäkerheten”.

De senaste åren har företag som GlaxoSmithKline, Medstop, Novo Nordisk, Mylan, Sanofi Aventis, Actavis och AstraZeneca valt att lägga ut den medicinska informationsverksamheten på Health Solutions AB.

Kontaktpersoner:

Martin Svensson, VD Health Solutions, +46 702881763, martin.svensson@healthsolutions.se www.healthsolutions.se


Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • läkemedel
  • patientsäkerhet
  • health solutions
  • läkem
  • läkemedel + äldre
  • apotekare apotekarsällskapet apoteksmarknad farmacevt receptarie ideell förening proposition läkemedelsanvändning patientsäkerhet omreglering
  • medstop
  • läkemedelsindustrin

Om Health Solutions AB
Health Solutions startades 2000 och har tre verksamhetsområden:
•    System för strukturerad behandlingsuppföljning som används i den kliniska vardagen.
•    Vårdnära stödprogram, i preventivt syfte och för patienter med kroniska sjukdomar där kunskap, egenvård och motivation är viktiga för patientens livskvalitet och behandlingsresultat.
•    Läkemedelsnära tjänster, exempelvis expertcenter med farmaceutiskt kunnande och beslutstöd för apotek.

Health Solutions är verksamt i Norden, med kontor i Uppsala, Stockholm, Göteborg och Luleå.

För mer information, se www.healthsolutions.se.

Presskontakt

Maria-Teresa Essen-Möller

Presskontakt VD 08-50003838

Joakim Söderberg

Presskontakt vVD/Grundare +46 70 4533161