Pressinbjudan - Rökavvänjningsindex 2008: Landstingen tar inte rökavvänjningen på allvar, Möjligheten att få hjälp att sluta beror på var du bor

Tid 24 November 2008 10:00 – 10:00

Plats Health Consumer Powerhouse, Vendevägen 90

Rökavvänjningsindex 2008 presenteras: Datum: 24 november Tid: Klockan 10.00 Lokal: Health Consumer Powerhouse, Vendevägen 90 ("Åkarnas Hus") ligger synligt från T-banestation Danderyds Sjukhus (250 m gångväg), 150 m från Roslagsbanans station Mörby. Gratis bilparkering (P-skiva) finns framför byggnaden. Anmälan: Senast 21 november via: info@healthpowerhouse.com För ytterligare information: Sonja Lindblad, pressansvarig, Health Consumer Powerhouse Stockholm. E-post sonja.lindblad@healthpowerhouse.se Mobil 0706-53 83 64.

Kontakter

Arne Björnberg

Presskontakt fil. dr. Vice President, Director of R&D Utvecklingschef 0705-84 84 51

Relaterat innehåll