Pressmeddelande -

Europeisk sjukvård bättre än någonsin – det nederländska framgångsexemplet kan göra den ännu bättre!

Trots finanskris och alarmsignaler fortsätter europeisk sjukvård att förbättras.Konsumentinflytandet börjar bryta igenom, vilket driver på tillgänglighet och kvalitet. Det visar 2012 års Euro Health Consumer Index (EHCI), som redovisades på tisdagen i EU-parlamentet i Bryssel. Enligt EHCI har Nederländerna den bästa sjukvården av de jämförda 34 länderna, med Sverige på sjätte plats.

Men trots allmänt bättre vårdresultat pekar EHCI på orosmoment: ett växande gap mellan de bästa och sämta länderna, med risk för ökande vårdköer och högre krav på betalning ur patientens egen ficka. Resistenta infektioner sprider sig och är nu ett problem i hälften av de jämförda 34 länderna, hävdar EHCI. Indexet – det sjätte i ordningen sedan starten 2005 – framställs av den Sverige-baserade tankesmedjan Health Consumer Powerhouse (HCP),

EHCI visar att det i europeisk sjukvård finns en ledargrupp av länder, med goda resultat och patientinflytande, och flera mindre länder i Central- och Östeuropaq, vilka snabbt förbättrar sin sjukvårdsstandard. Samtidigt tycks flera stora länder halka efter i utvecklingen och för flera av de fattiga EU-länderna märks ingen förbättring alls, trots stora EU-investeringar.

Nederländerna placeras för tredje gången i rad som vinnare, nu med 872 av maximala 1 000 poäng. Tvåa är Danmark, följt av Island, Luxemburg och Belgien. Sverige hamnar på sjätte plats, en förbättring från niondeplatsen i det senaste EHCI (2009). Sverige har ända sedan 2005 legat i topp för behandlingsresultat men har påverkats negativt av väntetiderna i vården.

Framgångarna för holländsk sjukvård manar till efterföljd, framhåller EHCI-rapporten. Kombinationen av grundtrygghet genom obligatorisk, konkurrensutsatt sjukvårdförsäkring och långtgående valfrihet och inflytande för konsumenten stärker kvalitet och serviceinriktning på ett sätt som alla europeiska länder bör dra lärdom av. När Sverige i framtiden ska reformera sitt skattefinansierade system uppvisar Nederländerna en framgångsrikt modell att ta efter, För fler uppgifter om Sveriges resultat, se separat pressrelease om Sverige på vår engelskspråkiga hemsida (www.healthpowerhouse.com ) .

EHCI –rapporten presenterades vid ett välbesökt seminarium i EU-parlamentet, med den svenske ledamoten Christofer Fjellner (EPP) som värd. 

Så här ser EHCI:s rangordning ut av de 34 länderna. Maxantalet poäng är 1 000.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • arne björnberg
  • euro health consumer index
  • health consumer powerhouse
  • johan hjertqvist

Regioner

  • Stockholm

Health Consumer Powerhouse är Europas ledande företag för konsumentinformation om sjukvård. Förutom KOL-index framställer HCP i Sverige bland annat Bröstcancerindex, Diabetesindex, Njursjukvårdsindex, Vaccinationsindex och Vårdkonsumentindex samt på EU-nivå Euro Health Consumer Index, Euro Consumer Heart Index och Euro Diabetes Index.

Kontakter

Arne Björnberg

Presskontakt fil. dr. Vice President, Director of R&D Utvecklingschef 0705-84 84 51