Pressmeddelande -

Rökavvänjning i Blekinge

Rökavvänjning i Blekinge
Högst andel rökande män bland männen i landet

Blekinge placerar sig på fjortonde plats när landstingens rökavvänjning nu för första gången jämförs ur ett konsumentperspektiv. Rapporten Rökavvänjningsindex 2008 omfattar femton olika indikatorer som täcker information, resurser och resultat. Bäst placerar sig Västerbotten följt av landstingen i Jönköping, Stockholm och Örebro.

En miljon svenskar röker, trots att rökningen är den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död. Minst 40 sjukdomar orsakas eller förvärras av rökning - från lungcancer till kärlsjukdomar. Andelen kvinnor som drabbats av lungcancer har fördubblats sedan 1970. Därför har regeringen satt upp målet att till 2014 halvera antalet rökare i riskgrupper.

Det svenska analys- och informationsföretaget Health Consumer Powerhouse (HCP) har sammanställt den första jämförelsen av information, resurser och resultat från landstingens rökavvänjning. Jämförelsen har skett via 15 olika indikationer.

Blekinges fjortonde placering i Rökavvänjningsindex är överraskande med tanke på att landstinget tre år i rad har legat i toppen på Svenskt Diabetesindex.

- Blekinge har få rökare per resursperson för rökavvänjning i primärvården och det finns incitament för vårdgivare att arbeta med rökavvänjning. När man tittar på resultat motsvarar det inte förväntningarna. Som exempel kan nämnas att Blekinge har den största andelen rökande män i hela landet, konstaterar Arne Björnberg, utvecklingschef Health Consumer Powerhouse. Försäljningen av rökavvänjningsmedel per rökare är den lägsta i landet vilket verkar återspegla aktivitetsnivån på rökavvänjningsverksamheten.


- Blekinges rökavvänjning kan utvecklas med bland annat öronmärkta medel för rökavvänjning och en särskild enhet för tobaksprevention. Likaså bör hjärtpatienternas få bättre möjligheter till rökavvänjning, säger Arne Björnberg.

Rökavvänjningsindex resultat
1.Västerbotten 83
2.Jönköping 77
3.Stockholm 75
3.Örebro 75
5.Uppsala 73
6.Skåne 72
6.Halland 72
6.Norrbotten 72
9.Kronoberg 70
10.Västernorrland 68
11.Gotland 65
11.Jämtland 65
11.Västra Götaland 65
14.Blekinge 63
15.Gävleborg 60
16.Kalmar 58
16.Värmland 58
16.Dalarna 58
19.Östergötland 57
20.Västmanland 53
21.Södermanland 52

Rökavvänjningsindex har utvecklats med hjälp av ett ovillkorat forskningsanslag från läkemedelsföretaget Pfizer AB.

Health Consumer Powerhouse är Europas ledande företag för konsumentinformation om sjukvård (www.healthpowerhouse.com). Förutom Diabetesindex framställer HCP också bland annat Bröstcancerindex, Njursjukvårdsindex, Vaccinationsindex, Vårdkonsumentindex samt de internationella rapporterna: Euro Consumer Heart Index, Euro Diabetes Index, Euro Health Consumer Index.

För ytterligare information
Sonja Lindblad
pressansvarig
0706 53 83 64
sonja.lindblad@healthpowerhouse.com

Arne Björnberg
Utvecklingschef
0705-84 84 51
arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

Ladda ner rapporten här
http://www.healthpowerhouse.se/hcp/apps/hcp/docs/Rokavvanjningsindex2008rapportfinal.pdf

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • rökavvänjning
  • arne björnberg
  • health consumer powerhouse
  • johan hjertqvist

Regioner

  • Blekinge

Health Consumer Powerhouse är Europas ledande företag för konsumentinformation om sjukvård. Förutom KOL-index framställer HCP i Sverige bland annat Bröstcancerindex, Diabetesindex, Njursjukvårdsindex, Vaccinationsindex och Vårdkonsumentindex samt på EU-nivå Euro Health Consumer Index, Euro Consumer Heart Index och Euro Diabetes Index.

Kontakter

Arne Björnberg

Presskontakt fil. dr. Vice President, Director of R&D Utvecklingschef 0705-84 84 51