Pressmeddelande -

Rökavvänjningsindex 2008: Landstingen tar inte rökavvänjningen på allvar - Möjligheten att få hjälp att sluta beror på var du bor

En miljon svenskar röker, trots att rökningen är den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död. Minst 40 sjukdomar orsakas eller förvärras av rökning - från lungcancer till kärlsjukdomar. Andelen kvinnor som drabbats av lungcancer har fördubblats sedan 1970. Därför har regeringen satt upp målet att till 2014 halvera antalet rökare i riskgrupper.

Trots det avsätter inte landstingen tillräckliga resurser för rökavvänjning. De flesta landsting saknar utbildad personal, öronmärkta medel, organisation och stöd till vårdgivare för att arbeta med rökavvänjning. Resultaten blir därefter - svaga. I ett antal landsting har andelen dagliga rökare ökat sedan 90-talet. Andelen kvinnor har ökat mest.

Rökavvänjningsindex 2008, som presenteras av Health Consumer Powerhouse, avslöjar stora skillnader mellan landstingens insatser och resultat.

  • Bara en tredjedel av landstingen har tobaksavvänjare med utbildning godkänd av Riksföreningar mot Tobak.
  • Bara två landsting erbjuder minst ett rökavvänjningstillfälle för hjärt- och kärlsjuka i samband med rehabilitering•Mindre än hälften av spädbarnsmammorna i ett landsting har slutat röka åtta månader efter förlossningen medan i andra landsting motsvarande siffra ligger på 70 procent.


Indexet visar också bland annat vilka landsting som satsar på rökavvänjning genom att öronmärka pengar eller genom att ha en särskild enhet för tobaksprevention.

Rökavvänjningsindex har utvecklats med hjälp av ett ovillkorat bidrag från Pfizer AB.

Rökavvänjningsindex 2008 presenteras:
Datum: 24 november
Tid: Klockan 10.00
Lokal: Health Consumer Powerhouse, Vendevägen 90 ("Åkarnas Hus") ligger synligt från T-banestation Danderyds Sjukhus (250 m gångväg), 150 m från Roslagsbanans station Mörby. Gratis bilparkering (P-skiva) finns framför byggnaden.

Anmälan:
Senast 20 november via: info@healthpowerhouse.com


För ytterligare information:
Sonja Lindblad, pressansvarig, Health Consumer Powerhouse Stockholm.
E-post sonja.lindblad@healthpowerhouse.se
Mobil 0706-53 83 64.

Välkommen!


Health Consumer Powerhouse
Vendevägen 90, 182 32 Danderyd
Tel +46 8 642 08 60

www.healthpowerhouse.com

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Health Consumer Powerhouse är Europas ledande företag för konsumentinformation om sjukvård. Förutom KOL-index framställer HCP i Sverige bland annat Bröstcancerindex, Diabetesindex, Njursjukvårdsindex, Vaccinationsindex och Vårdkonsumentindex samt på EU-nivå Euro Health Consumer Index, Euro Consumer Heart Index och Euro Diabetes Index.

Kontakter

Arne Björnberg

Presskontakt fil. dr. Vice President, Director of R&D Utvecklingschef 0705-84 84 51