Pressmeddelande -

Rökavvänjningsindex 2008: Västerbotten bäst på rökavvänjning - Var du bor avgör möjligheten att få hjälp att sluta röka

Västerbotten är bästa landsting i Rökavvänjningsindex 2008, som på måndagen för första gången presenterades. Därefter följer Jönköping och Stockholm. Indexet jämför, ur ett konsumentperspektiv, den rökavvänjning landstingen erbjuder via 15 olika indikatorer indelade i grupperna information, resurser och resultat. Bottenplaceringen innehas av Östergötland Västmanland och Södermanland.


En miljon svenskar röker, trots att rökningen är den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död. Minst 40 sjukdomar orsakas eller förvärras av rökning - från lungcancer till kärlsjukdomar. Andelen kvinnor som drabbats av lungcancer har fördubblats sedan 1970. Därför har regeringen satt upp målet att till 2014 halvera antalet rökare i riskgrupper.

Det svenska analys- och informationsföretaget Health Consumer Powerhouse (HCP) har sammanställt den första jämförelsen av information, resurser och resultat från landstingens rökavvänjning. Jämförelsen har skett via 15 olika indikationer.

- Det verkar som landstingen inte tar de uppsatta målen på allvar, säger Arne Björnberg, utvecklingschef Health Consumer Powerhouse. Få landsting har avsatta medel, resurspersoner eller incitament för vårdgivare att arbeta med rökavvänjning. Speciellt anmärkningsvärt är att så få hjärtpatienter erbjuds rökavvänjning i samband med sin rehabilitering. Av de sjukhus som tillhandahåller detta har bara fem anställd personal med utbildning godkänd av Yrkesföreningen mot Tobak.

.

Rökavvänjningsindex resultat
1.Västerbotten 83
2.Jönköping 77
3.Stockholm 75
3.Örebro 75
5.Uppsala 73
6.Skåne 72
6.Halland 72
6.Norrbotten 72
9.Kronoberg 70
10.Västernorrland 68
11.Gotland 65
11.Jämtland 65
11.Västra Götaland 65
14.Blekinge 63
15.Gävleborg 60
16.Kalmar 58
16.Värmland 58
16.Dalarna 58
19.Östergötland 57
20.Västmanland 53
21.Södermanland 52

Rökavvänjnings-index har utvecklats med hjälp av ett ovillkorat forskningsanslag från läkemedelsföretaget Pfizer AB.

Health Consumer Powerhouse är Europas ledande företag för konsumentinformation om sjukvård (www.healthpowerhouse.com). Förutom Diabetesindex framställer HCP också bland annat Bröstcancerindex, Njursjukvårdsindex, Vaccinationsindex, Vårdkonsumentindex samt de internationella rapporterna: Euro Consumer Heart Index, Euro Diabetes Index och Euro Health Consumer Index.

Ladda ner rapporten här
http://www.healthpowerhouse.se/hcp/apps/hcp/docs/Rokavvanjningsindex2008rapportfinal.pdf

För ytterligare information
Sonja Lindblad, pressansvarig 0706 53 83 64
Arne Björnberg, utvecklingschef, 0705-84 84 51


www.healthpowerhouse.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm

Health Consumer Powerhouse är Europas ledande företag för konsumentinformation om sjukvård. Förutom KOL-index framställer HCP i Sverige bland annat Bröstcancerindex, Diabetesindex, Njursjukvårdsindex, Vaccinationsindex och Vårdkonsumentindex samt på EU-nivå Euro Health Consumer Index, Euro Consumer Heart Index och Euro Diabetes Index.

Kontakter

Arne Björnberg

Presskontakt fil. dr. Vice President, Director of R&D Utvecklingschef 0705-84 84 51