Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2005

Nettoomsättningen uppgick till 14,5 MSEK ( 10,6) Resultat efter skatt uppgick till -29,7 MSEK (-9,6) Resultatet per aktie uppgick till -0,02 (-0,01) Anläggningstillgångarna uppgick till 673,5 MSEK (705,5) Soliditeten uppgick till 30,5 % ( 32,8%) Styrelsen har beslutat om koncentrering på bioteknik och finkemi. Som ett led i denna nya inriktning har bildats ett nytt bolag, Hebi Biotech som kommer att tillverka human insulin, tillväxthormoner och Betainterferon. Det totala investeringsbehovet i projektet uppgår till ca 1 miljard kronor. För att täcka en del av finansieringen av det egna kapitalet har Hebi Health Care AB utgett ett konvertibelt 5-årigt förlagslån om 50 MSEK med 7 % årlig ränta. Teckningstiden i emissionen av förlagslånet pågår till och med den 16 juni 2006. Hebi Health Cares affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med partners tillverka och marknadsföra produkter inom finkemi och aktiva substanser för läkemedelsindustrin, läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott och vitaminer samt hygienartiklar av engångskaraktär

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Charlotta Malm

Presskontakt Ordförande Styrelsen 0707753133