Pressmeddelande -

Delårsrapport januari - september 2004

· Rörelseresultatet uppgick till - 12,7 MSEK (- 40,4). · Nettoomsättningen uppgick till 59,8 MSEK (60,4 exklusive Svenska Rayon). · Bristerna i rörinstallationer vid Hebi Raw har åtgärdats. Successiv uppstart pågår. Förhandlingar om kompensation pågår fortsatt med huvudentreprenören Siemens. · Hebi Orsa är åter i full produktion efter bristen på viskos under andra kvartalet. · Simcos försäljning av våtservetter har ökat. · Likvida medel uppgick till 350 MSEK. · Soliditeten uppgick till 30,5 %. · Bilaga; Delårsrapport för kvartal 3, 2004. Hebi Health Care AB (publ.) Hebi Health Cares affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med partners tillverka och marknadsföra produkter inom finkemi och aktiva substanser för läkemedelsindustrin, läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott och vitaminer samt hygienartiklar av engångskaraktär

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Charlotta Malm

Presskontakt Ordförande Styrelsen 0707753133