Pressmeddelande -

DOTTERBOLAGET HEBI PHARMACEUTICAL RAW MATERIAL HAR FÖRVÄRVAT AL NEJMAS TILLGÅNGAR I JORDANIEN

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49052


(NGM: HEBI B)

Hebi Pharmaceutical Raw Material (Hebi Raw), till 55 procent ägt av Hebi Health Care AB har förvärvat tillgångarna i Alnejma Bulk Pharmaceutical Co (Al Nejma), Amman, Jordanien.

 

Al Nejma producerar produkter, både sterila och orala, vilka vidareförädlas ur 7 ACA som produceras av Hebi Raw. Med förvärvet ökas därmed Hebis produktsortiment med produkter med ett högre produktvärde.

Det formella övertagandet sker av Nejma Hebi Pharmaceutical Industries Co. Ltd, som ägs av Hebi Raw till 82 procent.

Betalning av tillgångarna sker genom övertagande av Al Nejmas skulder till banker.

Hebi Raw har sedan februari 2007 drivit verksamheten i bolaget med fullt produktions- och marknadsansvar.

 


Hebi Health Care AB (publ)


Styrelsen


Hebi Health Cares affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med partners tillverka och marknadsföra produkter inom finkemi och aktiva substanser för läkemedelsindustrin, läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott och vitaminer samt hygienartiklar av engångskaraktär

 

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Charlotta Malm

Presskontakt Ordförande Styrelsen 0707753133