Pressmeddelande -

HEBI HEALTH CARE: PRESSMEDDELANDE

(NGM:HEBI B)

Lennart Kallioniemi, styrelseledamot och tidigare styrelsesuppleant i Hebi Health Care AB sedan 2007, har aviserat att han vill avgå ur styrelsen. Lennart Kallioniemi har meddelat att han av personliga skäl inte anser sig kunna fullfölja sitt engagemang som styrelseledamot i Hebi Health Care AB.

Anmälan om Lennart Kallioniemis utträde har idag lämnats till Bolagsverket för registrering.

Styrelsen skall enligt bolagsordningen innehålla minst 4 ordinarie styrelseledamöter. Efter att Lennart Kallioniemi avgått består styrelsen av 3 ordinarie styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter. Eftersom det finns två styrelsesuppleanter har styrelsen beslutat att inte utlysa någon extra bolagsstämma för att komplettera styrelsen. Val för utfyllnad till minst 4 ordinarie styrelseledamöter kommer att hållas vid nästkommande ordinarie årsstämma eller om en extra bolagsstämma kallas dessförinnan.


Stockholm den 26 november 2008


Hebi Health Care AB (publ)

Styrelsen


Hebi Health Cares affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med partners tillverka och marknadsföra produkter inom finkemi och aktiva substanser för läkemedelsindustrin, läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott och vitaminer samt hygienartiklar av engångskaraktär

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Charlotta Malm

Presskontakt Ordförande Styrelsen 0707753133